Endringar i alkoholforskrifta

Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 8. desember 2014 endringar i alkoholforskrifta.

Frå 1. januar 2015 gjeld følgjande:

  • Auking av dei kommunale løyvegebyra (7,835% auking som er endring i
  • konsumprisindeksen + 5%)
  • Auking av gebyret for kunnskapsprøve frå 300 til 400 kronerLengda på prøvetida for kunnskapsprøven aukar frå 45 til 60 minuttar

Frå 1. januar 2016 gjeld følgjande:

  • Krav om elektronisk kunnskapsprøve
  • Krav om at kontrollører skal ha nødvendig opplæring og ha bestått kunnskapsprøve for kontrollører
  • Krav om to kontrollører for kontroll med skjenkeløyve (ikkje salsløyve)

Sjå endringsforskrifta i si heilhet

Kontaktpersoner