Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


21.02.2020

Styrket akuttmedisinsk beredskap i Røyrvik kommune - evaluering

Røyrvik kommune har siden 2017 gjennomført et prosjekt hvor kommunen har jobbet med å innføre en styrket akuttmedisinsk beredskap. I 2020 skal det avklares om tiltaket kan videreføres i ordinær drift.

20.02.2020

Fag/nettverkssamling for ansatte som jobber med barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Fylkesmannen inviterer til nettverks- temasamling for ansatte som jobber med  habilitering for barn og unge den 28 og 29 april på Bårdshaug herregård i Orkanger

18.02.2020

Søndre Trøndelags Demensforum 2020

Fylkesmannen i Trøndelag arrangerer i samarbeid med Trondheim kommune og St.Olav Hospital demenskonferanse 27.-28. mai 2020

13.02.2020

Antibiotikaintervensjon "RASK"

Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP), har gjennom Regjeringens "Handlingsplan mot antibiotikaresistens" fått i oppdrag å organisere gruppebasert etterutdanning av leger og pleiepersonell i kommunale helseinstitusjoner.

04.02.2020

Ber kommunene gå gjennom egen smittevernplan

Fylkesmannen i Trøndelag ber kommunene i fylket gå over sine smittevernplaner. Dette skjer etter oppdrag fra Helsedirektoratet.

03.02.2020

Ønsker du å videreutdanne deg innen økonomisk rådgivning?

I år tilbyr for første gang både Nord universitet og OsloMet videreutdanning i økonomisk rådgivning.

28.01.2020

Arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne – hvordan kan vi lykkes sammen?

Les mer

28.01.2020

Tilskudd til Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming

Kommuner kan søke om tilskudd for å styrke kompetansen i tjenesteytingen til utviklingshemmede. Søknadsfrist er 01.mars 2020

28.01.2020

Rapportering på tilskuddsordningen Styrking av habilitering og rehabilitering for 2019

Kommuner som har fått tildelt midler i 2019, skal rapportene om bruken av midlene innen 1. mars 2020.

27.01.2020

Barn i Midt-konferansen

Fylkesmannen i Trøndelag, RVTS Midt og RKBU Midt ønsker velkommen til Barn i Midt – kanskje årets viktigste konferanse! Konferansen finner sted 25. og 26. mai i Trondheim på Clarion Hotel & Congress

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel