Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


22.07.2020

Forskningsdagene 2020 - Å leve med Demens

Et webinar under Forskningsdagene 2020

22.07.2020

Forskningsdagene 2020 - “Det jeg klarte i går, er ikke sikkert jeg klarer i dag…..”

Hjernen i fokus for Forskningsuka 2020

21.07.2020

Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i Nav-kontoret for å håndtere konsekvenser av Covid-19

Arbeids- og velferdsdirektoratet har nå kunngjort det midlertidige tilskuddet til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.

17.07.2020

Tilskudd sårbare eldre

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet i forbindelse med RNB 2020 – bevilgning til sårbare eldre

16.07.2020

Tildeling av tilskudd på rus-, psykisk helse-, og volds feltet - 2020

Fylkesmannen i Trøndelag har på følgende tilskuddsordninger tildelt kommunene i fylket

15.07.2020

Når skal NAV-kontoret holde åpent?

Økonomisk sosialhjelp og de andre sosiale tjenestene skal være tilgjengelige for alle som kan trenge dem. Det påvirker også muligheten til å ha reduserte åpningstider.

10.07.2020

Nye reiseråd fra regjeringen fra 15. juli

Regjeringen la frem nye reiseråd fredag 10.juli. De nye rådene åpner for reise til store deler av Europa, uten at du må i karantene når du kommer hjem. Det er også åpnet for innreise til Norge, og for at familie og kjærester til nordmenn kan komme på besøk. 

30.06.2020

Tilskudd til Helsefellesskap

Kommunene som tilhører et helsefellesskap kan nå søke om midler til en felles sekretariatfunksjon for alle kommunene i helsefellesskapet slik at de kan samordne seg.     

29.06.2020

Hva skal NAV-kontoret gjøre hvis de delvis endrer eget vedtak etter å ha fått en klage?

Når NAV-kontoret får en klage på et vedtak om sosiale tjenester, for eksempel økonomisk sosialhjelp, kan de opprettholde avgjørelsen sin, oppheve avgjørelsen sin eller endre avgjørelsen sin. Hvis de opprettholder avgjørelsen sin, skal de sende saken til Fylkesmannen for klagebehandling. Hva skal de gjøre hvis de bare endrer deler av avgjørelsen sin?

29.06.2020

Kan NAV overføre en søknad om sosiale tjenester til en annen kommune?

Hovedregelen er at det er den kommunen der hvor tjenestemottakeren oppholder seg, som har ansvar for å yte tjenester etter sosialtjenesteloven. Søknader om sosiale tjenester kan unntaksvis overføres til en annen kommune på nærmere bestemte vilkår.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel