Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


28.10.2020

Tildeling av tilskudd for å motvirke ensomhet blant sårbare eldre under den pågående koronapandemien.

Det er nå fordelt nesten 34 millioner kroner i Trøndelag for å bidra til å motvirke ensomhet blant eldre.

28.10.2020

Spis smart - næringsrik mat uten høye kostnader

Fylkesmannen arrangere en møteserie om skolemat høsten 2020. Denne gangen handlet det om hvordan skoler kan servere næringsrik mat, og plukke opp ernæringstips fra idretten. 

27.10.2020

Støtte til å utvikle musikkterapi-tilbud

Nå lanseres en ny tjeneste til deg som vil etablere tilbud om musikkterapi. Tilbudet går til ledere og ansatte i kommune eller spesialisthelsetjenesten i Trøndelag. Musikkterapi brukes i psykisk helse- og rustjenester som forebygging og behandling.

23.10.2020

Hvordan ivareta smittevern og mattrygghet i måltid i skolen

I høst arrangerer Fylkesmannen i Trøndelag en møteserie med tema skolemåltid. I siste samlingen var tema hvordan vi kan opprettholde mattrygghet i måltid på skolen. 

23.10.2020

Opplæring for arbeidsledere/medarbeidsledere i ordningen Brukerstyrt Personlig Assistanse

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til kompetanseheving i ordningen Brukerstyrt personlig assistanse. Opplæringen er digital, og går over 3 samlinger i tidsrommet november 2020 til januar 2021. Målgruppen er arbeidsledere/medarbeidsledere. Fylkesmannen har engasjert AMBIA A/S til å bistå med gjennomføringen.

19.10.2020

Ledige verv i kontrollkommisjonene for psykisk helsevern i Trøndelag

Fylkesmannen har i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å rekruttere og oppnevne medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet. I Trøndelag er det 6 kontrollkommisjoner for psykisk helsevern, hvorav den ene er en nasjonal kommisjon for personer dømt til tvungen omsorg. Det er nå ledige verv i to av kommisjonene, med søknadsfrist snarest og senest innen 09.11.20.

06.10.2020

Nytt e-læringskurs om prøvetaking ved covid-19 utviklet av NOKULUS

Bakgrunn og informasjon om e-læringskurset: Laboratorieprøver for covid-19 har en sentral rolle i helsetjenesten sin håndtering av pandemien. Kommunehelsetjenesten må ha tilgang til personale som vet hvordan testen skal utføres, og tilgang til systemer som sikrer at man raskt kan øke sin testkapasitet ved økt smitte og smitteutbrudd (1). Helsedirektoratet har fått tilbakemelding fra mange kommuner om knapphet på personellressurser til å gjennomføre prøvetaking ved covid-19 (2). Helsepersonelloven legger til rette for å benytte personell til andre, nye oppgaver enn det som er tradisjonelt vanlig (3).

01.10.2020

Tilskuddsordning til ALIS‐avtaler for næringsdrivende fastleger

Ordningen ble lyst ut våren 2020 med søknadsfrist 01.06.2020. På grunn av få søkere i 2019 og 2020, tror vi ordningen ikke er tilstrekkelig kjent ute i kommunene.

01.10.2020

Ny nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning - et unikt tilbud for distriktene i Trøndelag og Nordland

Tett samarbeid mellom Fylkesmannen i Trøndelag og Nordland, samt Nord universitet resulterer i digitalisert sykepleierutdanning.

30.09.2020

Flere nasjonale smitteverntiltak erstattes av lokale tiltak ved smitteutbrudd

Regjeringen gjør nå noen lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene. Samtidig må kommunene vurdere strengere tiltak lokalt der smittepresset er høyt.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel