Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Fylkesmannen.

Vis meir


02.06.2020

Møte med prosjektkommunene

Januar 2020 var det møte for prosjektskolene, som bidrar til å utvikle modeller for å innføre skolemåltid i grunnskolene. Du finner presentasjoner og programmet fra møtet i denne artikkelen.

02.06.2020

Status i sykehjem: Smittevern og demens- invitasjon til webinar

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelagog Fylkesmannen inviterer den 9 juni sykehjem i Trøndelag til erfaringsdeling om den nye hverdagen med kononavirus.

29.05.2020

Pasientrettigheter gjeninnføres

For å ruste opp helsetjenesten og prioritere de sykeste pasientene gjorde Helse- og omsorgsdepartementet midlertidige endringer i helselovgivningen. Nå oppheves endringene slik at de fleste av pasientrettighetene gjelder igjen.

29.05.2020

Tvangsbruk og liggedøgn halveres ved bruk av oppsøkende team ACT/FACT

Av: Kenneth Ledang, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag

27.05.2020

Tildeling av tilskudd til kompetanse og innovasjon på helse - og omsorgsområdet

Kommunene i Trøndelag har i 2020 over kr. 44 millioner som skal benyttes til Kompetanse og innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.

26.05.2020

Invitasjon til digitale møter på helse- og omsorgsområdet våren 2020

For å bidra til kontinuitet i dialogen mellom Fylkesmannens Helse- og omsorgsavdeling og kommunene under Covid-19- pandemien, ønsker Fylkesmannen å tilby digitale møter. Områdene som i første omgang er valgt ut, er basert på tilbakemeldinger fra dere i kommunene. Det kan bli aktuelt å tilby digitale møter på flere områder. Med de begrensninger pandemien setter for fysiske møterarenaer, håper vi at et slikt tilbud kan gjøre oss mer tilgjengelig for dialog om problemstillinger, svare ut spørsmål og ikke minst bidra til å skape en arena for erfaringsutveksling mellom kommunene.    

20.05.2020

Ber kommunene gjenåpne NAV-kontorene

I et brev til kommunedirektørene i Trøndelag ber Fylkesmannen kommunene om å gjenåpne stengte NAV-kontor. En gjenåpning må skje på en smittevernforsvarlig måte.

07.05.2020

- Vi må alle fortsatt bidra til å hindre smittespredning

Nå som samfunnet gradvis gjenåpnes er det enda viktigere å følge smittevernrådene. En forsiktig gjenåpning av samfunnet forutsetter nemlig at alle fortsetter å være nettopp forsiktige. Oppfordringen kommer fra fylkeslege Jan Vaage.

05.05.2020

0-24-samarbeidet i Trøndelag

Sammen med fire kommuner jobber Fylkesmannen i Trøndelag for å bedre tjenestene til utsatte barn og unge, og deres familier. Nå skal samarbeid hindre utenforskap og sikre tidlig hjelp og koordinerte tjenester til denne gruppen.

05.05.2020

Webinar om svangerskapsomsorg under covid-19 pandemien

Helsedirektoratet i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin, jordmorforeningen og jordmorforbundet-NSF inviterer til webinar for jordmødre og fastleger som tilbyr svangerskaps- og barselomsorg 11. mai kl 14.00 – 15.30.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel