Økonomisk rådgivning

Kommunen skal ha tilbud om økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving til sine innbyggere. Rådgivningstjenesten er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tjenesten blir gitt i tråd med lov om sosiale tjenester. Tjenesten er gratis. Fylkesmannens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.


03.02.2020

Ønsker du å videreutdanne deg innen økonomisk rådgivning?

I år tilbyr for første gang både Nord universitet og OsloMet videreutdanning i økonomisk rådgivning.