Hvem er vi, og hvem er vi til for?

Som statens representant i Trøndelag har vi i oppgave å bry oss om saker som er viktig for folk, lokalmiljøet og vårt felles livsgrunnlag. Fylkesmannen har oppgaver som er direkte rettet mot enkeltinnbyggere, kommuner og andre organisasjoner.

Her kan du lese mer om hvem vi er og hva vi gjør.

Innbyggere, kommunene og Fylkesmannen

Kommunene er den viktigste leverandøren av tjenester og velferd til oss alle. Hos Fylkesmannen er vi opptatt av å veilede og informere kommunene, vi gir støtte og bidrar til kunnskap og kompetanse blant kommunens fagfolk. Dette for å bistå kommunene i deres viktige arbeid med å levere gode tjenester.

Vi legger stor vekt på hva kommunene mener, men noen ganger hender det at vi omgjør eller stanser kommunale vedtak. Når det skjer er det fordi vi skal se til at nasjonal politikk følges opp lokalt, eller at innbyggerne får ivaretatt sine rettigheter.

NB! Siden er under oppdatering, og mer informasjon legges ut fortløpende.