Om oss

Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. 

Vi er rundt 270 ansatte som jobber i en av våre sju avdelinger, eller i en stab under fylkesmannen. Vi har vårt hovedkontor på Statens hus i Steinkjer, men vi har også kontorer i Trondheim, Røros og Snåsa.

Våre ansatte skal bidra til at Trøndelag er et godt fylke å bo og arbeide i. 

Vi jobber etter verdiene kompetent, engasjert og samordnet.

Vår visjon

Trøndelag - et godt fylke å bo, vokse og virke i for alle.

På vegne av sentrale myndigheter

Vi utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementene. Fylkesmannen kontrollerer også kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak. Fylkesmannen har derfor fagkunnskap på en rekke overordnede samfunnsområder, samtidig som vi besitter viktig lokalkunnskap.

Vi har også oppgaver på vegne av Kongehuset. Fylkesmannen er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Organisering

Embetet ledes av fylkesmann Frank Jenssen, mens våre sju avdelinger ledes av en direktør. 

  • Kommunal og justis
  • Reindrift
  • Landbruk
  • Klima og miljø
  • Oppvekst og velferd
  • Helse og omsorg
  • Organisasjon og utvikling