Verneplanprosesser

I artiklene som ligger under finner dere informasjon om de pågående verneplanprosessene i Nordland. For marint vern, se egen side.

16.05.2019

Oppstart av verneplanarbeid i Bindal og Hattfjelldal - frivillig vern

Fylkesmannen i Nordland melder oppstart av verneplanarbeid for to skogsområder i Bindal og Hattfjelldal kommuner.

06.07.2018

Tilrådning til vern av Ursvatnet naturreservat i Brønnøy kommune

Fylkesmannen i Nordland foreslår vern av Ursvatnet som naturreservat.

15.03.2018

Tilrådning til vern av tre nye skogområder i Vefsn og Bindal kommuner

Fylkesmannen i Nordland foreslår utvidelse av Eidsvatnet naturreservat og vern av Etterseterbekken- og Oksbåslia som naturreservat.  

20.07.2017

Høring av frivillig vern av 4 områder i Nordland

Fylkesmannen sender på høring verneplan for 4 skogområder i Vefsn, Brønnøy og Bindal kommuner.

10.03.2017

Oppstart av verneplanarbeid i Brønnøy, Bindal og Vefsn - frivillig vern

Fylkesmannen i Nordland melder oppstart av verneplanarbeid for fire skogsområder i Brønnøy, Bindal og Vefsn kommunar.

04.02.2016

Utvidelse og revisjon av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark

Arbeidet med utvidelse av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark startet først opp i 2008. Etterhvert har arbeidet også omfattet revisjon av det eksisterende vernet tilknyttet nasjonalparken. Målet for arbeidet har vært en oppdatering av verneforskriftene og vernet til nytt lovverk. Mer om arbeidet med utvidelse og revisjon av nasjonalparken vil komme i artikler under.

12.02.2013

Verneplan Lofotodden nasjonalpark

Fylkesmannen i Nordland har fått i oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning å starte utredningsarbeidet for en nasjonalpark på yttersida av Moskenesøya. Arbeidet ledes av ei styringsgruppe med representanter fra Moskenes og Flakstad kommune, Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. Les mer om arbeidet med verneplanen i artiklene under.