Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


17.09.2019

Nettkurs i databasen Grunnforurensning

Torsdag 19. september held Fylkesmannen kurs i bruk av Grunnforurensningsdatabasen. Kurset vert arrangert som webinar og er gratis tilgjengeleg for alle via lenkja på denne sida.   

13.09.2019

Prosjektmidler til universell utforming - 2019

Nå kan kommunene i Nordland søke om prosjektmidler for å øke kunnskap om universell utforming i sitt planarbeid. Søknadsfrist: 15. oktober 2019.

04.09.2019

Lisensfelling av jerv i Nordland

Jaktsesongen 2019/2020 kan det felles 16 jerv hvorav inntil 8 tisper. Det er kun åpnet for jakt utenfor de prioriterte forvaltningsområdene for jerv.

17.07.2019

Søknad om utslippstillatelse ved utfylling av masser i Hamnholmen på Lovund

Vigner Olaisen AS har søkt om utfylling av 17000 kubikkmeter steinmasse i Molo Hamnholmen på Lovund i Lurøy kommune. 

16.07.2019

Søknad om utslippstillatelse ved utfylling i Nordnes indre havn i Hadsel

Trollfjord Nett og Hadsel Havn KF søker om utslippstillatelse for utfyllingsprosjekter i Hadsel Havn.

16.07.2019

Søknad om utslippstillatelse for vedlikeholdsmudring i Vennesund i Sømna

Statens vegvesen søker Fylkesmannen om tillatelse til vedlikeholdsmudring av Vennesund fergeleie i Sømna kommune.

16.07.2019

Søknad om utfylling i sjø - Klubben på Børøya i Hadsel kommune

Nordlaks AS søker Fylkesmannen om tillatelse til utfylling i sjø ved fabrikken sin på Børøya i Hadsel. 

09.07.2019

Søknad om utslipp fra anleggsarbeider - Hellifossen kraftverk

Hellifossen Kraft AS har fått konsesjon til å bygge Hellifossen kraftverk i Bindal. De søker nå om utslippstillatelse for midlertidige anleggsarbeider.

05.07.2019

Sjøørretbekker kartlegges

Sommeren og høsten 2019, og flere år framover, skal medlemmer i lokale jeger- og fiskerforeninger kartlegge mindre sjøørretelver/-bekker i fylket etter retningslinjer fra Fylkesmannen i Nordland.

05.07.2019

Klimasats 2019 - ga uttelling i Nordland og spesielt for Rana

Nordland fikk tildelt nesten 8,9 mill kr av klimasats-midlene for 2019. Av dette fikk Rana kommune nesten 4,3 mill kr, mens Nordland fylkeskommune ble tildelt 1,8 mill kr.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel