Miljø og klima

Eit overordna mål for alt miljøarbeid er berekraftig utvikling. Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


07.11.2019

Har du sett gaupespor?

Nå er det gode sporforhold over store deler av fylket og høysesong for å lete etter spor av gaupefamilier. Benytt muligheten til å tjene noen kroner og bidra til bestandsregistrering av gaupe.

16.10.2019

Søk om rovvilterstatning

Nå kan du sende inn søknad om rovvilterstatning for husdyr. Elektronisk søknadssenter er åpnet, og fristen er 1. november.

08.10.2019

Søknad om utfylling i sjø - Børøya - Hadsel

Skretting AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til utfylling i sjø ved Børøya i Hadsel kommune. Bedriften ønsker å vinne land i forbindelse med behov for mer lagerplass og ny kai i front.

26.09.2019

Søknad om mudring og utfylling i sjø - Breivik - Bodø

Salten Smolt AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til mudring og utfylling i sjø ved Breivik i Bodø kommune. Tiltaket er søkt med den hensikt å vinne land som skal brukes til parkering, etablering av naust, mm. Utfylt område skal også benyttes som lagerplass i byggeperioden av utvidelse av Salten Smolt sitt anlegg på land.

24.09.2019

Vil du samle inn DNA-prøver etter bjørn?

Alle som ferdes i skog og mark oppfordres til å samle inn ekskrementer og hår fra bjørn. Materialet brukes for å få oversikt over bjørnebestanden i landet.

17.09.2019

Nettkurs i databasen Grunnforurensning

Torsdag 19. september held Fylkesmannen kurs i bruk av Grunnforurensningsdatabasen. Kurset vert arrangert som webinar og er gratis tilgjengeleg for alle via lenkja på denne sida.   

13.09.2019

Prosjektmidler til universell utforming - 2019

Nå kan kommunene i Nordland søke om prosjektmidler for å øke kunnskap om universell utforming i sitt planarbeid. Søknadsfrist: 15. oktober 2019.

04.09.2019

Lisensfelling av jerv i Nordland

Jaktsesongen 2019/2020 kan det felles 16 jerv hvorav inntil 8 tisper. Det er kun åpnet for jakt utenfor de prioriterte forvaltningsområdene for jerv.

17.07.2019

Søknad om utslippstillatelse ved utfylling av masser i Hamnholmen på Lovund

Vigner Olaisen AS har søkt om utfylling av 17000 kubikkmeter steinmasse i Molo Hamnholmen på Lovund i Lurøy kommune. 

16.07.2019

Søknad om utslippstillatelse ved utfylling i Nordnes indre havn i Hadsel

Trollfjord Nett og Hadsel Havn KF søker om utslippstillatelse for utfyllingsprosjekter i Hadsel Havn.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel