Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


01.07.2020

Søknad om utfylling i sjø - Stokmarknes havn - Hadsel kommune

Hotell Richard With AS har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med etablering av et nytt hotell på Stokmarknes i Hadsel kommune. Virksomheten planlegger å fylle ut i sjø for å innvinne landarealer for parkeringsplasser.

01.07.2020

Løft for bærekraft i kommunal planlegging

FN's bærekraftsmål skal ligge til grunn for kommunal planlegging. Fylkesmannen har i år prioritert å bruke prosjektskjønnsmidler til dette. Flakstad, Vestvågøy og Vågan har også fått midler fra Miljødirektoratet for å gi naturmangfoldet et planmessig løft.  

26.06.2020

Hva må du tenke på når du besøker et verneområde i sommer?

Vi får mange spørsmål om hva som er tillatt å gjøre i verneområdene i Nordland. Er det lov å telte? Kan vi tenne bål? Nå har vi samlet alt du trenger i ett kart!

26.06.2020

Søknad om utfylling i sjø - Fagerneskaia - Narvik

Narvik Havn KF har søkt Fylkesmannen om tillatelse til tiltak i sjø i forbindelse med etablering av en ro-ro-kai (roll on-roll off) som blant annet skal brukes av Forsvaret til ilandkjøring av militært materiell. 

23.06.2020

Fire nye marine verneområder i Nordland

Regjeringa har i dag opprettet fire nye marine verneområder i Nordland: Kaldvågfjorden og Innhavet i Hamarøy, Karlsøyfjorden i Bodø, Nordfjorden i Rødøy og Innervisten i Vevelstad.

22.06.2020

Høring av nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

Miljødirektoratet foreslår omfattende endringer i forslag til nye forskrifter.

18.06.2020

Husk teltforbudet i Fjære naturreservat på Kjerringøy

Fylkesmannen får mange henvendelser om ulovlig telting på Fjære i år. 

18.06.2020

Tiltak mot fremmede planter 2020

I 2020 har vi delt ut midler til bekjemping og kartlegging av fremmede planter til elleve kommuner. Vi fortsetter også med prosjektene som har blitt startet opp fra tidligere år, og i tillegg blir det satt i gang et nytt prosjekt på kartlegging av fremmede planter i Lofoten.

17.06.2020

Høring - søknad om endring i tillatelse - deponering av PFAS-holdige masser - Reno-Vest IKS

Reno-Vest IKS har søkt om tillatelse til mottak og deponering av PFAS-forurensede masser på deponiet på Bremnes.

16.06.2020

Værøyslirekne skal bekjempes på Værøy

Fylkesmannen i Nordland, sammen med Naturvernforbundet i Lofoten og Norsk Landbruksrådgivning Nord-Norge, planlegger i år å bekjempe flere forekomster av værøyslirekne på Værøy. Tiltaket startet i uke 25.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel