Landbruks- og matministeren på reinslakting i Børgefjell

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og reinsdyrkokk Svein Jæger Hansen tilberedte nyslakta reinkjøtt
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og reinsdyrkokk Svein Jæger Hansen tilberedte nyslakta reinkjøtt (Foto: Mildrid Elvik Svoen / Fylkesmannen i Nordland)

Mandag fulgte landbruks- og matminister Olaug Bollestad reineierne i Børgefjell gjennom en dag i reingjerdet ved Simskardet. Her skilte Byrkije og Tjåehkere sijte reinflokkene sine fra hverandre etter en sommer på felles beite, og rein ble plukket ut til slakting.

Både landbruks- og reindriftsavdelinga og miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen var representert under besøket i Børgefjell. Her fikk vi sammen med representanter fra landbruks- og matdepartementet, landbruksdirektoratet, lokalpolitikere og media lære mer om hvordan reineierne arbeider i skillegjerdet for å velge ut hvilke dyr som skal slaktes og hvem de ønsker å avle videre på.

Dette er en av de viktigste dagene i året for reineierne. Slakteuttaket er inntekten reineierne skal leve av resten av året. Reinslaktingen sikrer samfunnet tilgang på kjøtt av høy kvalitet med godt næringsinnhold.

Gjestene fikk flere ganger gjennom dagen smake ferskt reinkjøtt fra området som var tilberedt på ulikt vis. Tilberedingen var det "Reinsdyrkokken 2017" Svein Jæger Hansen som stod for.

Les mer om hvordan ministeren opplevde besøket på landbruks- og matdepartementets nettsider 

 

Reindrift i Nordland

Det er 12 reinbeitedistrikt i Nordland reinbeiteområde. Nordland er ett av seks samiske reinbeiteområder i Norge. På samisk er betegnelsen for et reinbeitedistrikt siida (nordsamisk) eller sijte (sørsamisk). Totalt kan reinbeitedistriktene i Nordland ha 18 300 rein på vinterbeite. Per i dag ligger reintallet på ca. 14 000 rein. Det er rundt 290 personer som er direkte knyttet til utøvelsen av reindrift i fylket.

Fylkesmannen er regional myndighet for reindrift. Det betyr blant annet at vi er førstelinjetjeneste for reindriftsnæringa, og at vi har ansvar for å forvalte reindriftsloven og å ivareta reindriftsinteresser i arealsaker og i rovviltforvaltning.

Les med om reindrifta i Nordland på våre nettsider