Kommunereforma

Kommunereforma har gitt færre kommunar, og frå 2020 er det 356 kommunar i Noreg. 

2020 er det første året for 47 nye kommunar som følgje av kommunereforma.

Fylkesmennene skal i 2020 vurdere kompensasjon til kommunar som slår seg saman og får eit tap på grunn av utilsikta verknader i inntektssystemet. Fylkesmannen skal også, ved behov, bidra med fagleg støtte til dei nye kommunane. 

Vis meir


30.11.2015

Dagssamling kommunereform

Tirsdag 24. november gikk dagssamlingen med kommunereformen som tema av stabelen i Bodø. Her finner du presentasjonene.

05.11.2015

Dagskonferanse - kommunereformen

Fylkesmannen i Nordland inviterer til en dagskonferanse om kommunereformen i Bodø 24.11.2015. 

09.09.2015

Status kommunereformen i Nordland

Alle kommuner i Nordland har rapportert status pr. 01. juli 2015

18.05.2015

Hvordan involvere unge i kommunereformen

Unge har en rett til å bli hørt i avgjørelser som vil påvirke deres framtid - og skal derfor involveres i arbeidet med kommunereformen. Her er et hefte med konkrete forslag til hvordan dette kan skje.

16.04.2015

- Røst-modellen er spennende

Tirsdag 14. april var det folkemøte om kommunereformen på Røst. Her ble "Røst-modellen" behørig presentert. 

03.03.2015

Hvem snakker med hvem i kommunereformen?

Kommunereformen er godt i gang. På Kommunedagan 3. mars presenterte prosessveileder Silja Ildgruben hva status er i Nordland akkurat nå.

03.03.2015

Kommunereformen: Nordland godt i gang

Alle kommunene i fylket, med unntak av Vågan, har vedtatt å utrede muligheten for en sammenslåing med en eller flere kommuner.

29.10.2014

En ressurs for kommunereformen

Ressursgruppa for kommunereformen i Nordland møttes for første gang onsdag 28. oktober.- Jeg er fornøyd med møtet – denne gruppa sitter på mye god kompetanse, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg.

03.10.2014

Silja Ildgruben ansatt som prosessveileder

Fylkesmannen i Nordland har ansatt Ildgruben til å ivareta Fylkesmannens ansvar for god samordning og tilrettelegging av lokale og regionale prosesser i kommunereformen.

01.10.2014

- Bruk verktøykassen

Nå har kommunene tilgang til verktøyet "Ny kommune" og veilederen "Veien mot en ny kommune". - Kommunene bør gjøre seg kjent med disse hjelpemidlene, oppfordrer fylkesmann Hill-Marta Solberg.