Kommunereforma

Regjeringa ønskjer eit sterkt lokaldemokrati, som gir folk og lokalsamfunn fridom og høve til å styre sin eigen kvardag og samfunnsutvikling. Reforma gir færre kommunar, og frå 2020 vil det vere 356 kommunar i Noreg. 

Færre og større kommunar skal gi betre kapasitet til å ivareta og vidareutvikle lovpålagde oppgåver, gi betre høve til å utvikle berekraftige og gode lokalsamfunn, og dessutan ivareta viktige frivillige oppgåver. Som eit generelt prinsipp skal reforma leggje grunnlaget for at alle kommunar kan løyse dei lovpålagde oppgåvene sine sjølve.

Regjeringa har desse måla for reforma:

  • Gode og likeverdige tenester til innbyggarane
  • Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling
  • Berekraftige og økonomisk robuste kommunar
  • Styrkt lokaldemokrati

Proposisjon om ny kommunestruktur vart vedteken av Stortinget 8. juni 2017.

Vis meir


30.11.2015

Dagssamling kommunereform

Tirsdag 24. november gikk dagssamlingen med kommunereformen som tema av stabelen i Bodø. Her finner du presentasjonene.

05.11.2015

Dagskonferanse - kommunereformen

Fylkesmannen i Nordland inviterer til en dagskonferanse om kommunereformen i Bodø 24.11.2015. 

09.09.2015

Status kommunereformen i Nordland

Alle kommuner i Nordland har rapportert status pr. 01. juli 2015

18.05.2015

Hvordan involvere unge i kommunereformen

Unge har en rett til å bli hørt i avgjørelser som vil påvirke deres framtid - og skal derfor involveres i arbeidet med kommunereformen. Her er et hefte med konkrete forslag til hvordan dette kan skje.

16.04.2015

- Røst-modellen er spennende

Tirsdag 14. april var det folkemøte om kommunereformen på Røst. Her ble "Røst-modellen" behørig presentert. 

03.03.2015

Hvem snakker med hvem i kommunereformen?

Kommunereformen er godt i gang. På Kommunedagan 3. mars presenterte prosessveileder Silja Ildgruben hva status er i Nordland akkurat nå.

03.03.2015

Kommunereformen: Nordland godt i gang

Alle kommunene i fylket, med unntak av Vågan, har vedtatt å utrede muligheten for en sammenslåing med en eller flere kommuner.

29.10.2014

En ressurs for kommunereformen

Ressursgruppa for kommunereformen i Nordland møttes for første gang onsdag 28. oktober.- Jeg er fornøyd med møtet – denne gruppa sitter på mye god kompetanse, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg.

03.10.2014

Silja Ildgruben ansatt som prosessveileder

Fylkesmannen i Nordland har ansatt Ildgruben til å ivareta Fylkesmannens ansvar for god samordning og tilrettelegging av lokale og regionale prosesser i kommunereformen.

01.10.2014

- Bruk verktøykassen

Nå har kommunene tilgang til verktøyet "Ny kommune" og veilederen "Veien mot en ny kommune". - Kommunene bør gjøre seg kjent med disse hjelpemidlene, oppfordrer fylkesmann Hill-Marta Solberg.