Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020

Regjeringen trapper opp innsatsen på rusfeltet med 2,4 milliarder i perioden 2016 - 2020.

Opptrappingsplanen har fem overordnede mål:

  • Det skal sikres reell brukerinnfltelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere brukermedvirkning ved utforming av tjenestetilbudet
  • Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig
  • Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat
  • Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.
  • Det skal utvikles og i større grad tas i bruk alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer

Dokumentet finner du i høyremenyen.

For å lese mer om Opptrappingsplanen for rusfeltet, se linken til regjeringen.no til høyre