Konferanse folkehelse, rus og psykisk helse - Stokmarknes 23. - 24. september 2015

Flerfaglig og fleretatlig konferanse om samarbeid 2015

Fylkesmannen i Nordland inviterer sammen med Nordlandssykehuset, Marborg/Rio, NAV, KoRus Nord, Napha, RKK og kommunene til konferanse om folkehelse, rus og psykisk helse.

Målsettingen med konferansen er å bidra til en helhetlig tilnærming til pasienten/brukeren, utvikle et godt samarbeid mellom tjenestene, bygge faglige nettverk og kompetanseheving.

Programmet for konferansen finner du i menyen til høyre. Det kan bli små endringer i programmet.

Oversikt over innledere finner du i menyen til høyre.

Påmelding finner du i menyen til høyre.

Påmeldingen er bindende. Det er 100 plasser på konferansen.

Arrangørene dekker overnatting fra 23. - 24. september, opphold og middag. Det er en egenandel på kr 1000,- som alle deltakerne betaler, uavhengig av deltakelse begge dager eller bare en dag. Egenandelen blir fakturert i etterkant av konferansen. Det må være minimum 1 times kjøretid fra hjemsted og til konferansen for å få dekket overnatting.

Den enkelte bestiller rom selv: Vesterålen Kysthotell telefon 76 15 29 99. Oppgi at du skal delta på "Sammen om mestring".