Tiltak i skolemiljøsaker - ny nettressurs

Barn som ser inn vindu
Barn som ser inn vindu (Foto: Elisabeth Kleiva Vian / Fylkesmannen i Nordland)

Utdanningsdirektoratet har nå laget en ny nettressurs med eksempler på egnede tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing, mistrivsel og andre skolemiljøsaker.

På denne siden finner du forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om hva som kan være egnede tiltak i skolemiljøsaker, maler og caser. En ekspertgruppe har bidratt med fagstoff og faglig kvalitetssikring. I tillegg har elever, ansatte og foreldre i skolen gitt innspill. Det samme har flere andre som arbeider med skolemiljø, slik som mobbeombudene, Barneombudet, Fylkesmennene og andre.