16.07.2020

Korona i Innlandet

Fylkesmannen jobber kontinuerlig med koronasituasjonen. Det legges jevnlig ut nye saker. Les alle sakene her.
16.07.2020

Nakstad snakket med Innlandet om korna, turisme og fortsatt beredskap

Fylkesmannen i Innlandet har jevnlige møter med kommunene og denne gangen var både Helsedirektoratet og NHO Reiseliv med på møtet. Tema var blant annet nasjonal smittevernstrategi.

16.07.2020

Men lagrenes tid var ikke forbi...

Under koronahåndteringen har tilstrekkelig smittevernutstyr i kommunene vært førsteprioritet hos Fylkesmannen. For å være klar for en eventuell oppblussing har Fylkesmannen derfor laget en strategi for innkjøp og lagerbygging av smittevernutstyr. 

15.07.2020

Butikker i Tangen sentrum får ikke ha søndagsåpent

Et typisk turiststed er definert som mindre steder hvor salget i perioder i hovedsak skjer til turister, og hvor butikkene er avhengig av turistsesongen. Fylkesmannen har ikke mottatt dokumentasjon som tilsier at Tangen sentrum oppfyller disse vilkårene.  

14.07.2020

Klage på reguleringsplan for Margarinfabrikken, Lillehammer førte ikke frem

Klager mente at kommunen tillot for høye bygninger på planområdet. Fylkesmannen kom frem til at Lillehammer kommune har hatt et overordnet mål om fortetting, og at reguleringsplanen er i tråd med dette.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier