Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Fylkesmannen gjennomfører tilsyn og behandler klager

Fylkesmannen informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


08.05.2020

Alle skoler åpnes

Fra mandag 11. mai åpner alle skolene igjen. Skolene vil bruke noe forskjellig tid på å forberede skolestart, og det vil derfor være ulik oppstart i kommunene i Innlandet. Alle elevene skal være tilbake på skolen innen 15. mai 2020.

05.05.2020

Standpunktkarakterer våren 2020

Kunnskapsdepartementet gir retningslinjer for tidspunkt for fastsetting av standpunktkarakter.

24.04.2020

Gjenåpning av skoler

I møte med alle kommunene i Innlandet i dag sa Utdanningsdirektør Aasa Gjestvang at Fylkesmannen har gått grundig gjennom alle anbefalinger i veilederen, og kan på faglig grunnlag trygt anbefale gjenåpning for 1. -4. trinn med basis i smittevernveilederne.

24.04.2020

Koronainformasjon til innvandrere – frivillige organisasjoner kan søke om midler

28. april er fristen for å søke om midler til å formidle koronainformasjon til innvandrere i kommunene. Det er frivillige organisasjoner som kan søke på tilskuddet.

23.04.2020

Åpningstider for barnehage, SFO og skoler

Hovedregelen er at alle skoler og barnehager skal ha de samme, normale åpningstidene som de hadde før de ble stengt på grunn av koronaepidemien. Men de kan ha kortere, eller mer fleksible åpningstider for å ivareta kravene til smittevern.

16.04.2020

En forelder med samfunnskritisk funksjon er nok

Inntil skoler og barnehager er åpnet for fullt, er det nok for å få tilbud om plass at én av foreldrene har en samfunnskritisk stilling.

15.04.2020

Snart åpner barnehager og skoler igjen

I Innlandet er det inntil 17000 barnehagebarn i alderen 0-6 år og inntil 16000 elever i 1. til 4. trinn som skal i gang igjen.

15.04.2020

Informasjon angående gjenåpning av barnehager

Fra 20. april har myndighetene avgjort å åpner barnehagene. På denne siden vil det bli lagt ut informasjon i forbindelse med gjenåpningen.

02.04.2020

Tilbud for barn og unge i påsken

Regjeringen og partene i arbeidslivet oppfordrer barnehager og skoler til å holde åpent i påsken, også i helligdagene hvis det er behov.

01.04.2020

Over 40.000 elever i Innlandet har ny skolehverdag

Utdanningsdirektør i Innlandet, Aasa Gjestvang, er imponert over hvor raskt skole-Innlandet har snudd seg rundt og hvor langt de strekker seg for at elevene skal få et godt opplæringstilbud i tråd med læreplanene.

26.03.2020

Familievernkontorene åpner igjen på telefon

Alle familievernkontorene vil ha åpne sentralbord igjen fra torsdag 26.3.20. Det er lagt opp til at terapeutene ved familievernkontorene skal tilby telefonkonsultasjoner.

26.03.2020

Prioriterer politiattest til de i kritiske samfunnsfunksjoner

Politiet prioriterer nå utsendelse av politiattest til helsepersonell, barnevern, politi og andre samfunnskritiske funksjoner.

25.03.2020

Folk, bygg og utstyr i «Ressursbank Innlandet»

Nå bygges Innlandets kanskje viktigste «bank» opp. «Ressursbank Innlandet» er stedet der ressursene skal finne hverandre – hvis noen har for mye og noen har for lite skal det meldes hit.

25.03.2020

Eksamen avlyses for 10. trinn

Alle eksamener for 10. trinn og skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst.

20.03.2020

Fylkesmannen har tett dialog med kommunene

Fylkesmannen vil jevnlig utarbeide informasjonsskriv som sendes til ordførere og kommunedirektører.

19.03.2020

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen

På udir.no finner du en egen side der vi samler relevant informasjon for barnehager og skoler: https://www.udir.no/korona

17.03.2020

215 i kritiske samfunnsfunksjoner i karantene

På fylkesmannens pressebrief i dag (17.03 kl. 13.00) kom det blant annet fram at minst 1.800 i Innlandet er i karantene. Av disse har 218 såkalte "samfunnskritiske funksjoner". Her kan du lese om flere av temaene i pressebriefen.

17.03.2020

Fylkesmannen avlyser tilsyn

Fylkesmannen avlyser alle sine meldte stedlige tilsyn innenfor barnehage og skole, helse og omsorg, sosial og barnevern.

16.03.2020

Fylkesmannen avlyser tilsyn

Fylkesmannen avlyser alle sine meldte stedlige tilsyn innenfor barnehage og skole, helse og omsorg, sosial og barnevern.

12.03.2020

Fylkesmannen forsterker kjøreregler

12.03 kl. 12.00: Fylkesmannen i Innlandet forsterker kjørereglene for Innlandet som ble lagt fram tirsdag på punkter om blant annet skole og fritidsaktiviter. 12.03 kl. 14.00: Regjeringen legger fram sterke og inngripende tiltak for hele landet.

03.03.2020

-Nytt fylkesmannsembete bør gi merverdi

Fylkesmannen i Innlandet håper mer nærhet til kommunene, harmonisert forvaltning og mer initiativ blir resultatet av sammenslåingen av fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland. Det skriver fylkesmann Knut Storberget i sin innledning til årsrapporten for 2019.

20.02.2020

Nord-Fron kommune og Vinstra videregående skole har nå etablert gode rutiner for oppfølging av skolemiljøet

Nord-Fron kommune ba Fylkesmannen om å gjennomføre tilsyn etter en tragisk hendelse på Vinstra i 2018. Etter tilsynene ba fylkesmannen om bedre rutiner.

12.02.2020

-Gjør brevene personlige, begynn med "Hei"

Fylkesmannens barn- og unge panel ga innspill til saklige saksbehandlere: - Begynn brevene deres til unge med et «Hei»

06.02.2020

Avlyst : Regelverksamling om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter barnehageloven - Lillehammer

AVLYST.

06.02.2020

Avlyst : Regelverksamling om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter barnehageloven - Elverum

AVLYST. 

06.02.2020

Videreutdanning for lærere og skoleeiere

Videreutdanning for lærere, lærerspesialistutdanning, videreutdanning for yrkesfaglærere og rektorutdanning.

05.02.2020

Svømmetilskudd for barnehager 2020

Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan nå søke midler til svømmeopplæring for barn i alderen 4-6 år i barnehager.

05.02.2020

Videreutdanning for barnehagelærere og styrere

Utdanningsdirektoratet tilbyr nå videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for barnehagestyrere.

21.01.2020

Kommunevurderinger på høring

Nå legger Fylkesmannen i Innlandet fram sine «kommunebilder» på høring - altså hvordan Fylkesmannen vurderer status og utfordringer hver enkelt Innlandskommune på fagområdene Fylkesmannen skal følge med på.

11.12.2019

Alle søknader om svømmetilskudd er innvilget i år.

Fylkesmannen har på tampen av året kunne innvilge søknader om svømmetilskudd for ytterligere 227 barnehagebarn. Alle søknader om svømmetilskudd i 2019 har nå blitt innvilget tilskudd. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel