Miljø og klima

Restaurering av myr i Regnåsen og Hisåsen naturreservat i Trysil (foto: Kjølv Ø. Falklev, SNO)
Restaurering av myr i Regnåsen og Hisåsen naturreservat i Trysil (foto: Kjølv Ø. Falklev, SNO)

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


26.10.2020

Høring av forvaltningsplan for Bergevika naturreservat, Ringsaker

Kom med innspill til forvaltningsplanen for Bergevika naturreservat på Helgøya. Fristen er 10. desember 2020.

23.10.2020

Løyve til produksjon ved ARBA ONE AS i Eidskog kommune

Fylkesmannen har 20.10.2020 gjeve løyve til ARBA ONE AS etter forureiningslova. Dette gjeld produksjon av svartpellets på Matrand i Eidskog kommune. Vedtak og vilkår kan påklagst til Miljødirektoratet innan 3 veker. 

22.10.2020

Fylkesmannen på regionrunde: Viktig å møtes for å se fremover sammen

Mellom nå og jul skal Fylkesmannen på 10 regionbesøk i hele Innlandet. Etter et halvt år med nesten bare digital kontakt og helt spesielle utfordringer, er et slik møte ekstra viktig, sier fylkesmann Knut Storberget.

08.10.2020

Bli med på dugnad for verdenshavene

Innlendinger fra nord til sør i fylket vårt har de siste årene rydda tonnevis av plast, i vassdrag og rundt Mjøsa. Nå har vi mulighet til også å bidra til å gjøre verdenshavene renere. Støtt TV-aksjonen 18. oktober.

30.09.2020

Høring – Nye Veier AS søker om utslippstillatelse anleggsfase E6 Storhove - Øyer

I forbindelse med bygging av E6 Storhove – Øyer søker Nye Veier AS om tillatelse til utslipp av anleggsvann fra anleggsarbeidene til berørte resipienter. Arbeidene innebærer blant annet driving av tunnel (Fåbergtunnelen).

24.09.2020

Populært med vern i Innlandet

Fylkesmannen i Innlandet har tilrådd mer enn 40 kvadratkilometer med nytt verneareal bare i august 2020.

22.09.2020

Ukesbrev 14.-21.9

Her følger en oppsummering av de viktigste rovvilthendelser i Hedmark og Oppland i uka som er gått.

14.09.2020

Ukesbrev 7.-14.9

Her følger en oppsummering av de viktigste rovvilthendelser i Hedmark og Oppland i uka som er gått.

09.09.2020

Miljøtilskudd i skog - skogeiers søknadsfrist er 1. november

Ivaretakelse av nøkkelbiotoper, rovfuglreir og tiurleiker er formål som kvalifiserer for miljøtilskudd til skogeier. Det er usikkert om nåværende ordning med nasjonal tilskuddskvote opprettholdes i 2021.

09.09.2020

Ukesbrev 31.8.til 6.9.

Her er de viktigste rovvilthendelser fra uka som har gått.

04.09.2020

Lisensfelling av jerv 2020 - 2021 i region 5 (Hedmark)

  Det åpnes for lisensfelling av inntil 30 jerv i region 5 (Hedmark) i 2020 - 2021. Klima og miljødepartementet har i klageavgjørelse opprettholdt rovviltnemndas vedtak i saken. 

03.09.2020

Våletjern naturreservat - Høring av revidert forvaltningsplan

Fylkesmannen sender med dette revidert forvaltningsplan for Våletjern naturreservat i Stange kommune på høring. Høringsfristen er 1. november 2020.

02.09.2020

Lisensfelling jerv 2020/21 i region 3 (Oppland)

Det åpnes for lisensfelling av jerv i region 3 (Oppland) i 2020/21. Her følger informasjon om kvote, fellingsområder, jakttid og andre bestemmelser for lisensfellingen.

01.09.2020

Ukesbrev 24.8 til 30.8.

Her er de viktigste rovvilthendelser fra uka som har gått.

27.08.2020

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2020

Innsamling av bjørneekskrementer er et viktig grunnlag for å fastsette antallet bjørn i Norge. Fra 2006 og framover har jegere og andre bidratt med å samle inn ekskrementer fra bjørn til bruk for "Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt".

27.08.2020

Webinar: Industripolitikk for den biobaserte sirkulærøkonomien

Sammen med NCE Heidner Biocluster og Norwegian Wood Cluster arrangerer Biovalley webinar, torsdag 17. september kl 9-11: Industripolitikk for den biobaserte sirkulærøkonomien - hva skal til for vekst og verdiskaping?

26.08.2020

Ukesbrev 17.8. - 23.8.

Her er de viktigste rovvilthendelser fra uka som har gått.

20.08.2020

Lisensfelling av bjørn i Innlandet 2020

Klima- og miljødepartementet har i avgjørelse av klagesak åpnet for lisensfelling av inntil 3 bjørn i region 3/Oppland. I region 5/Hedmark er den felles kvoten for skadefelling og lisensfelling fylt, og det åpnes derfor ikke for lisensfelling.

20.08.2020

Ukesbrev 10.8. til 16.8.

Her er de viktigste rovvilthendelser fra uka som har gått.

10.08.2020

Ukesbrev 3.8 til 9.8

Her er de viktigste rovvilthendelser fra uka som har gått.

03.08.2020

Livskraftig bestand av hunderaure

Bestanden av hunderaure er kraftig styrket de senere årene. Hunderaurens naturlige rekruttering er nå så god at Fylkesmennene mener det ikke lenger er nødvendig å forsterke den med utsetting av settefisk.

03.08.2020

Ukesbrev rovvilt 27.7. til 2.8.

Her er de viktigste rovvilthendelser fra uka som har gått.

27.07.2020

Ukesbrev rovvilt 20.7. til 26. 7.

Her er de viktigste rovvilthendelser fra uka som har gått.

22.07.2020

Ukesbrev rovvilt 13.7. til 19.7.

Her er de siste rovvilthendelser fra uka som har gått.

13.07.2020

Ukesbrev rovvilt 6.7. til 12.7.

Her er de siste rovvilthendelser fra uka som har gått

03.07.2020

Høring - Etablering av mellomlager for farlig avfall – Arnkvernvegen AS

Arnkvernvegen AS søker tillatelse etter forurensningsloven til etablering av mellomlager for farlig avfall i Hamar.

03.07.2020

Høring - søknad om forbrenning av farlig avfall – Eidsiva Bioenergi AS, Elverum

Eidsiva Bioenergi søker om tillatelse til å forbrenne impregnert trevirke ved forbrenningsanlegget i Elverum.

03.07.2020

Innlandet fylkeskommune søker om utslippstillatelse for anleggsarbeider på Randsfjordsambandet

Randsfjordsambandet skal oppgraderes med ny elektrifisert ferje. Innlandet fylkeskommune, samferdselsavdelingen søker om tillatelse til å gjennomføre nødvendige arbeider med nye kaianlegg på Tangen og Horn, samt bussholdeplass som grenser til kaianlegget på Horn.

01.07.2020

Vis omsyn til dyra under sommarferien

Husdyr på beite er eit kjent og kjært syn i Innlandet – framleis. Mjølkesjokoladereklame! Men når dyr får i seg søppel, blir harmonien borte og store lidingar eller død eit faktum.

01.07.2020

19 millioner til klimatiltak i kommunene i Innlandet

Det var rekordstort omfang av søknader om Klimasats-støtte for å redusere utslipp av klimagasser i år. Kommuner i Innlandet fikk støtte til 46 prosjekter og tiltak.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel