Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


03.08.2020

- Ta telefonen, det kan gjelde smittesporing

Vi er nå i en situasjon hvor det oppstår en rekke lokale utbrudd av koronavirus. For å holde viruset nede og unngå ny nedstenging av samfunnet, er det viktig at vi får brutt smittekjeden. Din innsats er viktig for å nå målet om effektiv testing, isolering, smittesporing og karantene.

31.07.2020

Fylkesmannen besøkte tollen – fortsatt trafikk under fjorårsnivå

Etter at svenskegrensa til Värmland ble åpnet igjen i slutten av forrige uke har trafikken tatt seg opp igjen, men den er vesentlig lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Etter grenseåpningen er nå Tolletaten invitert inn i Fylkesberedskapsrådet i Innlandet.

30.07.2020

Vil forsterke samarbeidet over svenskegrensen

Å få til enda tettere samarbeid over den 40 mil lange landegrensen er målet for Fylkesmannen i Innlandet og Landshøvdingen i Värmland. Onsdag møttes de på grensen, som har vært en av de mest åpne i verden. Befolkningen på begge sider har en sterk «vi»-følelse som har blitt satt på prøve i koronatiden.

23.07.2020

Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i Nav-kontoret (covid-19)

Nav-kontorene i Innlandet kan nå søke om midlertidig tilskudd for å håndtere økt behov for sosiale tjenester og tiltak i kommunene på grunn av covid-19.

23.07.2020

Tiltakspakke for sårbare eldre (aktivitetstilbud og besøksvert)

Fylkeskommuner og kommuner kan nå søke om tilskudd til aktivitetstilbud for sårbare eldre og til tilrettelegging for besøksverter i sykehjem og omsorgsboliger. Fristen er 10. september 2020.

15.07.2020

Avstand, karantene og isolering

En god ting kan aldri sies for ofte. Her finner du informasjon om oppfølging av nærkontakter, hvem som bør i karantene eller isolering, og hvordan dette skal gjennomføres

09.07.2020

Slik blir høsten 2020 for Matgledekorpset

Matgledekorpset har blitt godt mottatt hos de kommunene og sykehjemmene som har fått besøk. Gode endringer har skjedd for bedre mat- og måltidsgleden for beboerne. Vi fortsetter også i 2020.

09.07.2020

TISK - testing, isolering, smittesporing og karantene ved covid-19 i kommunene

Kommunene og kommunelegen har til enhver tid ansvar for å holde oversikt over smitteforekomsten i kommunen og gjennomføre de tiltakene som trengs lokalt for å stanse videre smitte så raskt som mulig.

08.07.2020

Helsediretoratet ber kommunene om å styrke tilsynet med serverings- og restaurantbransjen

Direktoratet ber kommunene forsikre seg om at alle relevante smittevernråd- og veiledere følges. Dersom de brytes forventes det at kommunene følger opp dette.

07.07.2020

Vaksinering mot sesonginfluensa høsten 2020

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ber landets kommuner og helseforetak om å sørge for at alt helsepersonell med pasientkontakt får informasjon om influensa og tilbud om gratis vaksine.

06.07.2020

Erling Jevne åpnet gården sin for eldre

Erling Jevne er medlem av Fylkesmannen i Innlandet sitt inspirasjonskorp. Stemningen var god da han fredag 3. juli, sammen med sin kone Inger Lise, åpnet gården sin for beboere og pårørende fra Bakketun bofellesskap og Dagsenteret på Tretten.

01.07.2020

Invitasjon til fagdag i Velferdsteknologi

Fylkesmannen inviterer med dette kommunene i Innlandet til fagdag om Velferdsteknologi torsdag 17. september 2020 kl. 09.30 – 14.30 på Scandic Hotel Lillehammer.  

29.06.2020

Leve hele livet - samling for kommunenes kontaktpersoner

Fylkesmannen arrangerer - Leve hele Livet - samling for for kommunenes kontaktpersoner 2. - 3. september 2020. Dette er samlingen som skulle vært arrangert i mars i år.  

26.06.2020

"Våg å se - våg å handle" Kurs om vold og overgrep mot barn

"Våg å se - våg å handle" : Tilbud om gratis kurs om vold og overgrep mot barn for ansatte i barnehage, SFO, skole og helsestasjon.

26.06.2020

Det sa bare pang - og så stengte vi

Det var smertefullt for mange. Brukerne kjente på isolasjon, ansatte var redde for å smitte brukerne.» Kristin Opgård, leder ved Helse- og omsorgssenteret i Engerdal og Kine Vestad, leder for hjemmetjenesten til Inspirasjonskorpset som nylig besøkte kommunen.

25.06.2020

Appell fra ordførerne og Fylkesmannen i Innlandet: - Smitten tar ikke ferie

Denne appellen kommer fra alle ordførerne i de 46 Innlandskommunene og Fylkesmannen i Innlandet. Apellen ble presentert på en pressebrief den 25. juni der også fire ordførere fra Innlandet deltok.

22.06.2020

Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid - Smitteverns- og oppfølgingsarbeid

Kunngjøring av tilskudd: Gjennom revidert nasjonalbudsjett er det bevilget 50 millioner kroner ekstra tilskudd til oppfølgingsarbeid for personer med rus- og samtidige psykiske helseproblemer.

17.06.2020

Ber hjelpeapparatet i Innlandet være forberedt

Barn og unge som lever med vold og negativ sosial kontroll i familien kan ha fått en forverret situasjon i forbindelse med smittevernstiltak. Regjeringen ber hjelpeapparatet være forberedt.

12.06.2020

Til inspirasjon for hele Innlandet

Follebutunet i Gausdal kommune lå badet i solskinn og skapte en flott ramme da fylkesmann Knut Storberget lanserte Inspirasjonskorpset torsdag. Korpset skal bidra til at hverdagen blir lettere for eldre som har hatt det vanskelig under korona-pandemien.

11.06.2020

I dag lanseres Inspirasjonskorpset

Håkon Skaug er bonusmedlem i Inspirasjonskorpset. Å fremme helse og trivsel blant de eldre – og inspirere de som hjelper dem i hverdagen, er målet for korpset som Fylkesmannen i Innlandet lanserer i dag (11. juni 2020).

02.06.2020

Gult lys for skoler og barnehager

Fra og med i dag gjelder de nye veilederne for skoler og barnehager. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder. Fra 2. juni er kan alle skoler og barnehager nedjustere til gult nivå.

27.05.2020

Tenker sammen for å finne veien videre

Fylkesmannen har invitert kommunene i Innlandet til dialog og refleksjon om veien videre for de kommunale tjenestene og fortsatt beredskap mot pandemien.

22.05.2020

Risikoavlastning i grøntsektoren i koronatider

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endring i avlingssviktforskriften som skal sørge for økonomisk støtte til grøntsektoren for tap pga. restriksjoner under koronapandemien.

15.05.2020

Smittevernveileder for frukt og grønt på plass

Mange produsenter og kommuner har ventet på denne veilederen og får her konkrete råd om hvordan de skal legge til rette for arbeidstakere som skal være med på årets innhøsting.

11.05.2020

Invitasjon til elektronisk opplæring i tjenesten opplysning, råd og veiledning

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til elektronisk opplæring i sosialtjenesteloven § 17 – Tjenesten «opplysning, råd og veiledning» Målgruppe for opplæringen: Alle ansatte i Nav, både statlige og kommunalt ansatt.

08.05.2020

Hvilke regler gjelder for å leie offentlig lokale?

Flere kommuner i Innlandet har spurt Fylkesmannen hvilke regler som gjelder nå for leie av offentlige lokaler. Her er svaret.

08.05.2020

FHI-prognose: Vi må være forberedt på nye smittebølger

Første bølge av Covid-19 epidemien er nå på retur, men vi må forberede oss på å håndtere flere smittebølger.

08.05.2020

Vil klare å holde matproduksjonen på normalt nivå

Innlandet vil være et nasjonalt spiskammers også i koronaåret 2020, men den innlandske jordbæra spøker det for. Fylkesmannen la vekt på landbrukets betydning på dagens pressebrief, hvor også bondeorganisasjonene orienterte om matproduksjon, koronautfordringer - og muligheter.

08.05.2020

Invitasjon til grunnopplæring i sosialtjenesteloven

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til elektronisk grunnopplæring i sosialtjenesteloven, nivå «Ny i Nav».  

08.05.2020

Fylkesmannen gir skjønnsmidler til intermediære sengeplasser

Fylkesmannen støtter Innlands-kommunene i deres arbeid med å etablere intermediære sengeplasser med til sammen 3 715 000 kroner. Fylkesmannen vil ha tett dialog med regionene framover og vil i august 2020 foreta en ny vurdering for tildeling utfra pandemiens utvikling og regionale samarbeid.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel