Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Fylkesmannen.

Vis mer


22.05.2020

Risikoavlastning i grøntsektoren i koronatider

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endring i avlingssviktforskriften som skal sørge for økonomisk støtte til grøntsektoren for tap pga. restriksjoner under koronapandemien.

15.05.2020

Smittevernveileder for frukt og grønt på plass

Mange produsenter og kommuner har ventet på denne veilederen og får her konkrete råd om hvordan de skal legge til rette for arbeidstakere som skal være med på årets innhøsting.

11.05.2020

Invitasjon til elektronisk opplæring i tjenesten opplysning, råd og veiledning

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til elektronisk opplæring i sosialtjenesteloven § 17 – Tjenesten «opplysning, råd og veiledning» Målgruppe for opplæringen: Alle ansatte i Nav, både statlige og kommunalt ansatt.

08.05.2020

Hvilke regler gjelder for å leie offentlig lokale?

Flere kommuner i Innlandet har spurt Fylkesmannen hvilke regler som gjelder nå for leie av offentlige lokaler. Her er svaret.

08.05.2020

FHI-prognose: Vi må være forberedt på nye smittebølger

Første bølge av Covid-19 epidemien er nå på retur, men vi må forberede oss på å håndtere flere smittebølger.

08.05.2020

Vil klare å holde matproduksjonen på normalt nivå

Innlandet vil være et nasjonalt spiskammers også i koronaåret 2020, men den innlandske jordbæra spøker det for. Fylkesmannen la vekt på landbrukets betydning på dagens pressebrief, hvor også bondeorganisasjonene orienterte om matproduksjon, koronautfordringer - og muligheter.

08.05.2020

Invitasjon til grunnopplæring i sosialtjenesteloven

Fylkesmannen i Innlandet inviterer til elektronisk grunnopplæring i sosialtjenesteloven, nivå «Ny i Nav».  

08.05.2020

Fylkesmannen gir skjønnsmidler til intermediære sengeplasser

Fylkesmannen støtter Innlands-kommunene i deres arbeid med å etablere intermediære sengeplasser med til sammen 3 715 000 kroner. Fylkesmannen vil ha tett dialog med regionene framover og vil i august 2020 foreta en ny vurdering for tildeling utfra pandemiens utvikling og regionale samarbeid.

08.05.2020

Alle skoler åpnes

Fra mandag 11. mai åpner alle skolene igjen. Skolene vil bruke noe forskjellig tid på å forberede skolestart, og det vil derfor være ulik oppstart i kommunene i Innlandet. Alle elevene skal være tilbake på skolen innen 15. mai 2020.

07.05.2020

Sesongarbeidere i landbruket

Regjeringen åpnet onsdag for at alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.

07.05.2020

Fortsatt mangler på smittevernutstyr

Det har vært vanskelig å skaffe smittevernutstyr gjennom kommunens ordinære kanaler. Slik vil det fortsatt være ei tid framover. Kommunene oppfordres likevel til å skaffe så mye utstyr som mulig gjennom eget innkjøp.

04.05.2020

Merutgifter for kommunene ved håndtering av koronautbruddet

De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet for kommunene i Innlandet vil bli betydelige. Fylkesmannen i Innlandet har bedt kommunene gjøre anslag for merutgifter knyttet til koronautbruddet.

30.04.2020

Religiøse ledere på koronamøte med Fylkesmannen

Flere religiøse ledere fortalte hvordan de har satt i gang kraftige tiltak for å stoppe smitte. Moskeer og kirker er stengt. Religiøse ritualer har blitt endret og tilpasset slik at bønn gjennomføres uten smittefare i hjemmet. Lederne har tatt i bruk digitale verktøy og sosiale medier for å nå ut til de som ikke kan norsk.

24.04.2020

Russen tar ansvar i Innlandet

-Jeg er imponert over hvordan det store flertallet av russ tar ansvar, deltar på dugnaden og oppviser stor kreativitet i den vanskelige situasjonen vi nå er i, sier fylkesmann i Innlandet Knut Storberget.

24.04.2020

Gjenåpning av skoler

I møte med alle kommunene i Innlandet i dag sa Utdanningsdirektør Aasa Gjestvang at Fylkesmannen har gått grundig gjennom alle anbefalinger i veilederen, og kan på faglig grunnlag trygt anbefale gjenåpning for 1. -4. trinn med basis i smittevernveilederne.

24.04.2020

Koronainformasjon til innvandrere – frivillige organisasjoner kan søke om midler

28. april er fristen for å søke om midler til å formidle koronainformasjon til innvandrere i kommunene. Det er frivillige organisasjoner som kan søke på tilskuddet.

23.04.2020

Stortingsrepresentantene fikk siste nytt fra Innlandet

Fylkesmann Knut Storberget møtte torsdag stortingsrepresentantene fra Oppland og Hedmark, sammen med fylkesordfører og fylkesrådmann i Innlandet fylkeskommune. Politikerne ble orientert om situasjonen i Innlandet og stilte spørsmål om saker fra sitt fylke.

23.04.2020

Åpningstider for barnehage, SFO og skoler

Hovedregelen er at alle skoler og barnehager skal ha de samme, normale åpningstidene som de hadde før de ble stengt på grunn av koronaepidemien. Men de kan ha kortere, eller mer fleksible åpningstider for å ivareta kravene til smittevern.

23.04.2020

Våronna er i gang

Nå plantes det grønnsakplanter, det sås korn og snart skal potetene settes i jorda.

22.04.2020

Merutgifter for kommunene ved håndtering av koronautbruddet

De økonomiske konsekvensene av virusutbruddet for kommunene i Innlandet vil bli betydelige. Fylkesmannen i Innlandet har bedt kommunene gjøre anslag for merutgifter knyttet til koronautbruddet.

21.04.2020

Veileder om smittevern for helsevirksomheter med én-til-én kontakt

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utformet en ny veileder for helsevirksomheter med én-til-én kontakt slik at tjenestene kan forholde seg til konkrete og detaljerte anbefalinger for smittevernfaglig drift.

21.04.2020

Testing i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler

Mange barnehager i Innlandet er nå gjenåpnet og skolene tar i mot elevene på 1.-4. trinn førstkommende mandag. Barn, elever og ansatte i gjenåpnet barnehage, skole og skolefritidsordning er derfor lagt til på Folkehelseinstituttets liste over grupper som prioriteres for testing.

21.04.2020

Dispensasjon til Kongsvinger krematorium

Kongsvinger krematorium har fått dispensasjon til å gjennomføre inntil 250 kremasjoner i 2020.

17.04.2020

Ikke fritt frem - faren er ikke over

Fylkesmannen roste kommuner og befolkningen for innsatsen mot koronasmitten på fredagens pressebrief. Samtidig advarte han mot å tro at faren er over, og minnet om at det er barna som får litt av friheten tilbake, ikke alle vi andre.

17.04.2020

Kommuner kan ikke forlenge hytteforbudet på egen hånd

Mandag 20. april oppheves hytteforbudet som Regjeringen innførte 19. mars. Hyttekommuner har ikke hjemmel til å innføre hytteforbud lokalt, om de ønsker det. Men kommunene oppfordres til å gi råd og anbefalinger til sine hyttefolk.

16.04.2020

En forelder med samfunnskritisk funksjon er nok

Inntil skoler og barnehager er åpnet for fullt, er det nok for å få tilbud om plass at én av foreldrene har en samfunnskritisk stilling.

15.04.2020

-Trygt å vende tilbake til barnehagene

Neste uke åpner barnehagene igjen. Regjeringen presenterte onsdag veilederen for smitteverntiltak i barnehagene. -Det skal være trygt å vende tilbake til barnehagene – både for barna, foreldrene og de ansatte, sier fylkesmann Knut Storberget.

15.04.2020

Ta hensyn til hverandre og naturen med friluftslivets koronavettregler

Miljødirektoratet og de store friluftsorganisasjonene har gått sammen om koronavettregler for friluftslivet. Reglene skal hjelpe folk til å komme seg ut i naturen på en trygg måte.

15.04.2020

Snart åpner barnehager og skoler igjen

I Innlandet er det inntil 17000 barnehagebarn i alderen 0-6 år og inntil 16000 elever i 1. til 4. trinn som skal i gang igjen.

08.04.2020

Beredskap i påsken hos Fylkesmannen

Fylkesmannen i Innlandet har beredskap gjennom påsken og vil sørge for at tilgjengelig smittevernutstyr blir distribuert rundt i fylket.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel