Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


26.10.2020

Fylkesmannen blir statsforvalteren

Fra 1. januar 2021 får fylkesmannen den nye, kjønnsnøytrale tittelen statsforvalter. Fylkesmann Knut Storberget synes at det nye navnet er godt.

22.10.2020

Fylkesmannen på regionrunde: Viktig å møtes for å se fremover sammen

Mellom nå og jul skal Fylkesmannen på 10 regionbesøk i hele Innlandet. Etter et halvt år med nesten bare digital kontakt og helt spesielle utfordringer, er et slik møte ekstra viktig, sier fylkesmann Knut Storberget.

21.10.2020

Ny lov om tros- og livssynssamfunn

Den nye loven trer i kraft 1. januar 2021 og vil erstatte lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn

08.10.2020

Bli med på dugnad for verdenshavene

Innlendinger fra nord til sør i fylket vårt har de siste årene rydda tonnevis av plast, i vassdrag og rundt Mjøsa. Nå har vi mulighet til også å bidra til å gjøre verdenshavene renere. Støtt TV-aksjonen 18. oktober.

15.09.2020

Mekling ferdig for Gjøviks kommuneplan

Etter meklingen i dag, kan Gjøvik kommune nå vedta kommuneplanens arealdel, med ett unntak som det ikke ble enighet rundt: Området ved Brobakken, som nå vil bli avgjort i departementet.

04.09.2020

- Skriv ut beredskapsplanen på papir - før dataangrepet

Fylkesmannen minner om at dataangrep kan ramme oss alle. I koronatida har kriminelle siktet seg inn også mot store bedrifter og offentlige aktører. Hvis jobb-pc’en din lammes, er det noen forberedelser som kan redde dagen; en beredskapsplan på papir, og at du vet hva du skal gjøre om du ikke har telefon og data.

26.08.2020

Koronaen svekker grensesamholdet: - Nå må vi snakke med hverandre, ikke om hverandre

Fylkesmannen i Innlandet og Landshøvdingen i Värmland og i Dalarne går sammen for å bevare det gode naboskapet. Nå kommer de med fem egne grenseråd for økt samhold - og en påminnelse om viktige smittevernråd som er like i Norge og Sverige.

26.08.2020

Årets TV-aksjon blir uten bøssebærere

Som følge av korona har NRK besluttet at TV-aksjonen kun skal samle inn penger via digitale løsninger. Det betyr at ingen bøssebærere vil gå fysisk fra dør til dør.

24.08.2020

Landhandleren Avdemsbue og dagligvareleverandøren Asko er best på etnisk mangfold i Innlandet

Avdemsbue på Lesja og Asko i Brumunddal gikk seirende ut av Mangfoldsprisens regionale kåring i Innlandet. De får prisen for å se verdien av å ha ansatte med ulik kulturell bakgrunn.

14.08.2020

Kongens fortjenstmedalje tildelt Jon Faukstad

Medaljen ble delt ut av assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen i forbindelse med et arrangement på Jørundgaard i Sel fredag 14. august.

23.07.2020

Fylkesmannen skal foreslå nemndsmedlemmer til UNE (Utlendingsnemnda)

Justis- og Beredskapsdepartementet har bedt Fylkesmannen i Innlandet om å foreslå nemndsmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE) for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024. Interesserte oppfordres til å melde seg.

15.07.2020

Butikker i Tangen sentrum får ikke ha søndagsåpent

Et typisk turiststed er definert som mindre steder hvor salget i perioder i hovedsak skjer til turister, og hvor butikkene er avhengig av turistsesongen. Fylkesmannen har ikke mottatt dokumentasjon som tilsier at Tangen sentrum oppfyller disse vilkårene.

17.06.2020

Ber hjelpeapparatet i Innlandet være forberedt

Barn og unge som lever med vold og negativ sosial kontroll i familien kan ha fått en forverret situasjon i forbindelse med smittevernstiltak. Regjeringen ber hjelpeapparatet være forberedt.

04.06.2020

Regional støtte til Innlandsuniversitetet

Kampen om Innlandsuniversitetet er ikke over. Nå appellerer både fylkesordføreren og fylkesmannen til NOKUT foran endelig behandling av universitetssøknaden til Høgskolen i Innlandet.

19.05.2020

Tros- og livssynssamfunn - Innsending av årsmelding og regnskap for 2019

Samtlige tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd skal sende årlige regnskap og årsmelding. Fristen var i år forlenget til 15. mai, men det kan søkes Fylkesmannen om å få ytterligere utsatt frist. 

15.05.2020

Foreslå kandidater til Mangfoldsprisen

Vet du om en arbeidsplass som er en god kandidat til Mangfoldsprisen 2020? Alle kan komme med forslag og fristen for å sende inn ditt forslag er 24. mai.

30.04.2020

Religiøse ledere på koronamøte med Fylkesmannen

Flere religiøse ledere fortalte hvordan de har satt i gang kraftige tiltak for å stoppe smitte. Moskeer og kirker er stengt. Religiøse ritualer har blitt endret og tilpasset slik at bønn gjennomføres uten smittefare i hjemmet. Lederne har tatt i bruk digitale verktøy og sosiale medier for å nå ut til de som ikke kan norsk.

26.03.2020

Krisesentre er en samfunnskritisk funksjon

Fylkesmann Knut Storberget har snakket mye om utsatte barn og unge. Krisesentrene har en viktig funksjon for familier i krise, og nå er det besluttet at ansatte der defineres som personell i kritisk samfunnsfunksjon.

24.03.2020

Smittevernhensyn stenger meklingskontorene

Foreldre med felles barn under 16 år må ha møtt til mekling for å få separasjon eller skilsmisse. Du kan ringe den nasjonale veiledningstelefonen hvis det er kritisk å få bestilt eller gjennomført meklingen nå.

20.03.2020

Fylkesmannen har tett dialog med kommunene

Fylkesmannen vil jevnlig utarbeide informasjonsskriv som sendes til ordførere og kommunedirektører.

17.03.2020

Fylkesmannen avlyser tilsyn

Fylkesmannen avlyser alle sine meldte stedlige tilsyn innenfor barnehage og skole, helse og omsorg, sosial og barnevern.

16.03.2020

Fylkesmannen avlyser tilsyn

Fylkesmannen avlyser alle sine meldte stedlige tilsyn innenfor barnehage og skole, helse og omsorg, sosial og barnevern.

21.02.2020

Kong Harald fyller 83 år i dag

Vi gratulerer med dagen !

15.02.2020

-Anne Cath Vestly – også en samfunnspåvirker!

Lørdag 15. februar 2020 var det 100 år siden forfatterinnen Anne Cath Vestly ble født. Det ble markert på Rena, der hun ble født. Ass. fylkesmann Sigurd Tremoen deltok og snakket blant annet om Anne Cath som samfunnspåvirker.

14.02.2020

Jernbaneutbygging i vest er best

Det vestlige alternativet – altså med dagens stasjonsområde og skinnegangen i en senket kulvert i Hamarbukta – er beste valg for dobbeltsporet jernbanetrasé, mener Fylkesmannen i Innlandet.

21.01.2020

Kommunevurderinger på høring

Nå legger Fylkesmannen i Innlandet fram sine «kommunebilder» på høring - altså hvordan Fylkesmannen vurderer status og utfordringer hver enkelt Innlandskommune på fagområdene Fylkesmannen skal følge med på.

15.01.2020

Optimistiske kommuner vil drive Innlandet fremover

«4 år til neste valg – grip mulighetene» var utfordringen da Fylkesmannen samlet ordførere og rådmenn i Innlandet. Kommunetoppene vil bruke optimisme som drivkraft.

27.11.2019

Fylkesmannen har etablert barne- og ungdomspanel.

Rimelig kollektivtransport. Tydelig klimapolitikk. Informasjon om barnevernet og stemmerett for 16-åringer.

11.11.2019

«Innlandet på tvers» i bokform

Fram mot jul vil Fylkesmannen i Innlandet sende ut boka «Innlandet på tvers» til en rekke folk i Innlandet. Boka viser hvilket godt arbeid som gjøres i kommunene, og har dessuten fagartikler og et historisk perspektiv på Innlandet.

13.10.2019

Dere trenger Norge og Norge trenger dere

Dette var et av budskapene til fylkesmann Knut Storberget til 74 nye statsborgere som feiret norskt statsborgerskap i Terningen Arena lørdag 12. oktober. 

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Kontaktpersoner