Her er oversikten over alle kurs og konferanser hos Fylkesmannen i Innlandet.

Oversikten viser både planlagte og avholdte arrangementer. Klikk på et arrangement for å finne målgrupper, program, påmeldingsfrist og påmeldingsskjema. Fra noen tidligere arrangementer kan du finne avholdte presentasjoner. Oversikten kan innskrenkes og sorteres på år og tema ved å bruke sorteringsknappene. Les også vår personvernerklæring.

Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
januar 2019
28. jan - 06. feb 5 - 6 Rovviltnemnda i Oppland v/Sidsel Røhnebæk Regionmøter Rovviltnemnda region 3 Forskjellige steder
februar 2019
05. feb - 07. feb 6 Fylkesmannen i Innlandet og Hedmark fylkeskommune Fagdag for kommunene om kunnskapsgrunnlaget i vannforvaltningen Tynset, Hamar og Kongsvinger
13. feb 7 Fylkesmannen i Innlandet Innføringskurs økonomisk rådgivning mot økonomisk vanskeligstilte Scandic Lillehammer hotel
14. feb - 15. feb 7 Fylkesmannen i Innlandet i samarbeid med Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom ved Sykehuset Innlandet Innlandets demenskonferanse 2019 Scandic Lillehammer hotel
mars 2019
13. mar - 14. mar 11 Sykehuset Innlandet HF, Fylkesmannen i Innlandet Rehabiliteringsforum 2019 Scandic Ringsaker Olrud
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
28. jan - 06. feb Regionmøter Rovviltnemnda region 3
05. feb - 07. feb Fagdag for kommunene om kunnskapsgrunnlaget i vannforvaltningen
13. feb Innføringskurs økonomisk rådgivning mot økonomisk vanskeligstilte
14. feb - 15. feb Innlandets demenskonferanse 2019
13. mar - 14. mar Rehabiliteringsforum 2019