Her er oversikten over alle kurs og konferanser hos Fylkesmannen i Innlandet.

Oversikten viser både planlagte og avholdte arrangementer. Klikk på et arrangement for å finne målgrupper, program, påmeldingsfrist og påmeldingsskjema. Fra noen tidligere arrangementer kan du finne avholdte presentasjoner. Oversikten kan innskrenkes og sorteres på år og tema ved å bruke sorteringsknappene. Les også vår personvernerklæring.

Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
november 2020
25. nov 48 Fylkesmannen i Innlandet, enhet sosial i samarbeid med NAV Innlandet Invitasjon til digital samling for kontaktpersoner kvalifiseringsprogrammet i NAV i Innlandet Digitalt i teams
25. nov 48 Fylkesmannen i Innlandet - Barnehage og opplæring Regelverksamling om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter barnehageloven Digitalt - Teams
27. nov 48 Fylkesmannen i Innlandet Webinar plan- og bygningsrett: Bygging i fareområder - byggesaksbehandlingen Teams
desember 2020
02. des 49 Fylkesmannen i Innlandet Regional samling - landbrukslovgivningen m/forvaltningsrett - DEL 1 Teams
02. des 49 Fylkesmannen i Innlandet Velferdstjenestens plikt til å samarbeide opp mot regelverket om taushetsplikt Teams
02. des 49 Barnehage og opplæring Basil samling Teams
04. des 49 Fylkesmannen i Innlandet Regional samling - landbrukslovgivningen m/forvaltningsrett - DEL 2 Teams
09. des 50 Enhet for barnehage og opplæring Presentasjon av ny modell for kompetanseutvikling Digitalt
11. des 50 Fylkesmannen i Innlandet, KS Innlandet og Innlandet fylkeskommune Digitalt møte om "Leve hele livet" i kommuneplan Digitalt
januar 2021
20. jan - 22. jan 3 Fylkesmannen i Innlandet i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning Digitalt i Teams
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
25. nov Invitasjon til digital samling for kontaktpersoner kvalifiseringsprogrammet i NAV i Innlandet
25. nov Regelverksamling om spesialpedagogisk hjelp og tilrettelegging etter barnehageloven
27. nov Webinar plan- og bygningsrett: Bygging i fareområder - byggesaksbehandlingen
02. des Regional samling - landbrukslovgivningen m/forvaltningsrett - DEL 1
02. des Velferdstjenestens plikt til å samarbeide opp mot regelverket om taushetsplikt
02. des Basil samling
04. des Regional samling - landbrukslovgivningen m/forvaltningsrett - DEL 2
09. des Presentasjon av ny modell for kompetanseutvikling
11. des Digitalt møte om "Leve hele livet" i kommuneplan
20. jan - 22. jan Digitalt videregående kurs i økonomisk rådgivning