Her er oversikten over alle kurs og konferanser hos Fylkesmannen i Innlandet.

Oversikten viser både planlagte og avholdte arrangementer. Klikk på et arrangement for å finne målgrupper, program, påmeldingsfrist og påmeldingsskjema. Fra noen tidligere arrangementer kan du finne avholdte presentasjoner. Oversikten kan innskrenkes og sorteres på år og tema ved å bruke sorteringsknappene. Les også vår personvernerklæring.

Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
mars 2019
26. mar - 07. mai 13 - 19 Fylkesmannen i Innlandet, Sykehuset Innlandet, brukerorganisasjonene, BUP Hedmark, KoRus-Øst, KS Regionsamlinger pakkeforløp, psykisk helse og rus Tynset, Elverum, Hamar, Gjøvik
27. mar 13 Arbeidsgruppa for Helgøya utvalgte kulturlandskap Åpent møte om tilrettelegging for pollinerende insekter Bjørkvang forsamlingslokale på Helgøya
28. mar 13 Innovasjon Norge Innlandet og Fylkesmannen i Innlandet Kommunesamling om næringsutvikling (BU-midler) Helse sør-øst's lokaler på Hamar (Statens hus). Parkgata 36, 2317 Hamar
april 2019
04. apr 14 Kontaktutvalget for skogbruk i Oppland og Kontaktforum for skogbruk i Hedmark Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 2019 Honne Hotell og Konferansesenter
23. apr 17 Udir og Fylkesmannen i Innlandet Høringskonferanse om nye læreplaner Scandic Lillehammer hotell
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
26. mar - 07. mai Regionsamlinger pakkeforløp, psykisk helse og rus
27. mar Åpent møte om tilrettelegging for pollinerende insekter
28. mar Kommunesamling om næringsutvikling (BU-midler)
04. apr Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 2019
23. apr Høringskonferanse om nye læreplaner