Her er oversikten over alle kurs og konferanser hos Fylkesmannen i Innlandet.

Oversikten viser både planlagte og avholdte arrangementer. Klikk på et arrangement for å finne målgrupper, program, påmeldingsfrist og påmeldingsskjema. Fra noen tidligere arrangementer kan du finne avholdte presentasjoner. Oversikten kan innskrenkes og sorteres på år og tema ved å bruke sorteringsknappene. Les også vår personvernerklæring.

Kurs og konferanser
Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
november 2019
18. nov 47 Matgledekorpset og Fylkesmannen i Innlandet Tynset: Inspirasjonsdag med Matgledekorpset Innlandet Kompetansesenteret Aumliveien 4c
19. nov 47 Matgledekorpset og Fylkesmannen i Innlandet Otta: Inspirasjonsdag med Matgledekorpset Innlandet Otta videregående skole
19. nov - 20. nov 47 Barnehage og opplæring Nettverksmøte for PPT-ledere i Innlandet Scandic hotell, Lillehammer
20. nov 47 Fylkesmannen i Innlandet, Politiet, IMDI, RVTS Øst, Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og Likestillingssenteret Negativ sosial kontroll - er det noe å snakke om i Innlandet? Hamar katedralskole
20. nov 47 Berit Midthus Vergekurs på Elverum 20. november Scandic Elgstua, Elverum
20. nov - 21. nov 47 USHT Hedmark, USHT Oppland, Sykehuset Innlandet, Ringsaker, Hamar og Gran kommuner og Fylkesmannen i Innlandet Nasjonalt kurs i sykehjemsmedisin Wood hotell Brumunddal
26. nov 48 Fylkesmannen i Innlandet og Oppland fylkeskommune Mat, måltids- og bevegelsesglede i barnehage og SFO Scandic Lillehammer hotel
27. nov - 28. nov 48 Miljødirektoratet, Difi, KS, fylkeskommunene i Hedmark og Oppland og Fylkesmannen i Innlandet Klimasamling for kommunene i Hedmark og Oppland Scandic Hafjell
27. nov - 28. nov 48 Fylkesmannen i Innlandet Hvordan bruke resultater fra nasjonale prøver i lesing Hafjell og Hamar
28. nov 48 Etikknettverket for helse og omsorgstjenester i Hedmark i samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark og KS Etisk refleksjon - kompass for helsepersonell i ulendt terreng Scandic Ringsaker
Kurs og konferanser
Dato Arrangement
18. nov Tynset: Inspirasjonsdag med Matgledekorpset Innlandet
19. nov Otta: Inspirasjonsdag med Matgledekorpset Innlandet
19. nov - 20. nov Nettverksmøte for PPT-ledere i Innlandet
20. nov Negativ sosial kontroll - er det noe å snakke om i Innlandet?
20. nov Vergekurs på Elverum 20. november
20. nov - 21. nov Nasjonalt kurs i sykehjemsmedisin
26. nov Mat, måltids- og bevegelsesglede i barnehage og SFO
27. nov - 28. nov Klimasamling for kommunene i Hedmark og Oppland
27. nov - 28. nov Hvordan bruke resultater fra nasjonale prøver i lesing
28. nov Etisk refleksjon - kompass for helsepersonell i ulendt terreng