Statsetatsmøtet 17. og 18. september 2019

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomførte 17. og 18. september det andre statsetatsmøtet i 2019, på Union hotell i Geiranger.

Det var god påmelding frå leiarar av statsetatane i fylket og i fylkeskommunen. Dei daglege leiarane i våre tre regionråd i fylket var også invitert og til stades på møtet.

 

Tema på statsetatsmøtet, sjå vedlagte program:

  • Møre og Romsdal 2025
  • Kommunereform og nye folkevalde
  • Klimatilpassing
  • Folkehelse og velferd
  • Oppdatering om ulike samarbeid i regionen

 

Statsetatsmøta i 2020 blir:

Nr. 1 – 22. april
Nr. 2 – 21. oktober

Stad er enno ikkje bestemt.