Tenketanken 25.02.2015

 

Tema i Tenketanken denne gangen var statistikk og faktagrunnlag for kommunene i Møre og Romsdal, erfaringer fra den danske kommunereformen og drøftinger rundt fremtidsbilder/senarier i planleggingsarbeidet i kommunene.

Innledere til møtet var fylkesplansjef Ole Helge Haugen og 1. amanuensis Turid Aarseth. Ass.fylkesmann Rigmor Brøste, seniorrådgiver Martin Mortensen og prosjektleder Vigdis Rotlid Vestad orienterte om status rundt kommunereformen i Møre og Romsdal. Tilstedes forøvrig var: ordfører/leder ROR Torgeir Dahl, ordfører/leder ORKide Ingunn Golmen, rådmann/leder rådmannsutvalget i Møre og Romsdal Rune Sjurgård, regiondirektør NHO Torill Ytterberg, daglig leder Sunnmøre Regionråd Jan Kåre Aurdal, regiondirektør KS Gunnar Bendixen, rådgiver KS Alf Åge Berg, informasjonsleder/ prosjektleder Kristiansund kommune Petter Ingeberg, Ungdomspanelet v/ Åse Kristin Ask Bakke, seniorrådgiver Sissel Hol.

Det var stort engasjement - og mange innspill å ta med seg i det videre arbeidet med kommunereforem i Møre og Romsdal.