Njåstad i Tenketanken

Fra venstre: Prosjektleder Vigdis Vestad, ass.fylkesmann Rigmor Brøste, fylkesmann Lodve Solholm og Helge Njåstad.
Fra venstre: Prosjektleder Vigdis Vestad, ass.fylkesmann Rigmor Brøste, fylkesmann Lodve Solholm og Helge Njåstad.

Leder Helge Andrè Njåstad i Stortingets kommunalkomitè var onsdag på besøk i Tenketanken. 

Tenketanken er et forum opprettet etter initiativ fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og samler en rekke av de sentrale aktørene i kommunereformarbeidet i fylket. Onsdag 10.12  var Helge Andrè Njåstad invitert for å orientere om kommunereformen sette fra Stortinget.

Grasrota
 Njåstad pekte blant annet på at reformen ikke var et ønske ovenfra, men tvert imot fra grasrota.
- Reformen er et resultat av partidemokratiet, hvor lokalpolitikere har ønsket en reform, sa Njåstad.

Nødvendig
Njåstad understreket videre at en reform nå er helt nødvending.
-Hvis vi ser på utviklingen fra den siste store kommunereformen i 1964 og fram til i dag så har det skjedd veldig mye. I dag har kommunenen langt flere oppgaver, og utfører tjenester i et langt større omfang enn dengang. Det er to vidt forksjellige virkeligheter, og vi må få kommuner som er tilpasset dagens virkelighet, mente Njåstad blant annet.

 

Kontaktpersoner

Dokumenter