Infoskriv nr 1/2017 - nye kommunar i Møre og Romsdal

Fylkesmannen sender med dette ut informasjon og planar om arbeidet som ventar nye kommunar. I infoskriv nr. 1/2017 - er det spesielt fokus på inndelingslova og planar framover.

Her finn du infoskriv nr. 1/2017 samt milepælsplanen.