Fylkesvis skjønnsramme 2019 - Møre og Romsdal - siste fordeling

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har for 2019 fått 64,7 millionar kroner i fylkesvis skjønnsramme til fordeling i budsjettåret.

Vi har tidlegare fordelt 61,43 millionar kroner. Her følger fordelinga av dei resterande 3,27 millionar kroner.

Fordelinga på kommunenivå ligg vedlagt i margen til høgre. Her har vi kompensert både enkeltsaker og meir generelle utfordringar.

Vi har også sendt brev til alle kommunane.