Høytideleg markering for nye statsborgarar

480 personar deltok i laurdagens statsborgarseremoni. Solskinn frå blå himmel skapte perfekte rammer for dagen.