Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


20.10.2020

Ny lov om tros- og livssynssamfunn

Antallskrav for registrering og tilskudd, sammenslåing av tros- eller livssynssamfunn, organisasjonsnummer.

05.10.2020

Digital statsborgarseremoni 2020

2020 vart året der Covid-19 tvang oss til å gjere ting annleis. Sjølv om det ikkje var mogleg å samle alle dei nye statsborgarane fysisk til seremoni, ønska vi også i år å feire dei. Løysinga vart å lage ei digital sending og gjere den tilgjengeleg digitalt.

18.05.2020

Fristen for trus- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og rekneskap for 2019 blir ikkje forlenga ytterlegare

Fast frist for å sende inn rekneskap og årsmelding er 10. april. På grunn av det pågåande koronautbrotet bestemte Barne- og familiedepartementet 16. mars 2020 å forlenge fristen til 15. mai 2020.  Fristen blir ikkje forlenga ytterlegare.

20.11.2019

Barnekonvensjonen 30 år!

I dag onsdag 20. november 2019, er det 30 år sidan FNs barnekonvensjon blei einstemmig vedtatt av verdas leiarar på FNs generalforsamling. GRATULERER MED DAGEN!

18.11.2019

Rapport frå dialogmøta om Leve heile livet

Det blei arrangert 6 dialogmøte på ulike stader i Møre og Romsdal i perioden januar og februar i 2019. Arrangementsstadane var Ålesund, Ulstein, Stranda, Surnadal, Kristiansund og Molde.

02.09.2019

Forlenga frist for trus- og livssyn til å sende inn korrigert medlemsoversikt i 2019

For meir info sjå: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilskudd-til-tros--og-livssynssamfunn-forlenget-frist-for-a-sende-inn-korrigert-oversikt-i-2019/id2666520/

21.08.2019

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som ennå ikke har fremmet et krav om tilskudd for 2019, kan kreve tilskudd innen 13. september 2019.

13.06.2019

Høyring - Forskrift om å godkjenne Smøla kommune som typisk turiststad

Fylkesmannen i Møre og Romsdal sender herved forslag om å godkjenne Smøla kommune som typisk turiststad ut på høyring.

01.04.2019

110 nye statsborgarar deltek på seremonien laurdag 6. april 2019

Seremonien er ei høgtideleg markering av ein viktig overgang i livet. I år held vi ein felles seremoni for fylket i Ålesund.

19.02.2019

Dato endra for statsborgarseremoni 2019

Etter at vi har mottatt registeret over nye norske statsborgarar, viser det seg at det blei ein del færre nye i 2018.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel