Folk og samfunn

Som innbygger vil du komme i kontakt med Fylkesmannen i ulike situasjoner. På noen områder er Fylkesmannen den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Fylkesmannen klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


02.09.2019

Forlenga frist for trus- og livssyn til å sende inn korrigert medlemsoversikt i 2019

For meir info sjå: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilskudd-til-tros--og-livssynssamfunn-forlenget-frist-for-a-sende-inn-korrigert-oversikt-i-2019/id2666520/

21.08.2019

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke som ennå ikke har fremmet et krav om tilskudd for 2019, kan kreve tilskudd innen 13. september 2019.

13.06.2019

Høyring - Forskrift om å godkjenne Smøla kommune som typisk turiststad

Fylkesmannen i Møre og Romsdal sender herved forslag om å godkjenne Smøla kommune som typisk turiststad ut på høyring.

01.04.2019

110 nye statsborgarar deltek på seremonien laurdag 6. april 2019

Seremonien er ei høgtideleg markering av ein viktig overgang i livet. I år held vi ein felles seremoni for fylket i Ålesund.

19.02.2019

Dato endra for statsborgarseremoni 2019

Etter at vi har mottatt registeret over nye norske statsborgarar, viser det seg at det blei ein del færre nye i 2018.

07.06.2018

Ridderorden til Ottar Grepstad

H.M. Kongen har utnemnt direktør Ottar Grepstad til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans innsats for å fremme nynorsk språk, litteratur og skriftkultur.

07.06.2018

Laurdag 9. juni vert det statsborgarseremoni i Molde

Til statsborgarseremonien førstkomande laurdag er det påmeldt 143 statsborgarar som kjem frå 17 kommunar i Møre og Romsdal.

17.04.2018

125 nye statsborgarar deltok på seremonien i Ulsteinvik

I Ulsteinvik møtte det laurdag 125 nye statsborgarar som hadde takka ja til å delta på seremonien. Det var ekstra kjekt at desse kom frå alle dei 17 kommunane på Sunnmøre.

06.04.2018

No sender vi digital post i Møre og Romsdal. Kva bør du gjere?

Frå våren 2018 skal alle breva frå oss til privatpersonar, organisasjonar og private verksemder i Møre og Romsdal sendast digitalt. Har du hugsa å opprette ein digital postkasse?

06.04.2018

Vi arrangerer statsborgarseremoni i Ulsteinvik

Seremonien er for dei nye statsborgarane som bur på Sunnmøre.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel