Samfunnstryggleik og beredskap

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen.

Fylkesmannen er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Fylkesmannen kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. Rådet er samansett av sentrale offentlege beredskapsaktørar og frivillige og private organisasjonar. 

Vis meir


17.10.2018

Melding om høgt (oransje) farenivå for Veslemannen i Romsdalen

Fylkesmannen viser til at NVE i dag kl. 16.29 heva farenivået for Veslemannen til høgt/oransje farenivå.


09.10.2018

Melding om ekstrem (raudt) farenivå for Veslemannen i Romsdalen

NVE melder kl. 17.19 at farenivået for Veslemannen er heva til ekstrem fare og raud beredskap.


09.10.2018

NVE hevar farenivået for Veslemannen til høgt (oransje)

NVE heva i dag kl. 14:51 farenivået for Veslemannen til oransje på grunn av nedbør, mildvær og auka bevegelsar.


27.09.2018

Farenivå for Veslemannen nedjustert til moderat fare og gul beredskap

På grunn av avtagande rørsler i fjellet har NVE i dag kl 09.00 satt ned farenivået til moderat fare og vi har no gul beredskap for Veslemannen


26.09.2018

Varsel om raudt farenivå for Veslemannen

NVE heva tirsdag kveld kl. 21:45 farenivået for Veslemannen til ekstrem fare og raud beredskap. Dette på bakgrunn av auka bevegelsar, varmegrader og regn utover kvelden og natta.


25.09.2018

Endring av farenivå til oransje for Veslemannen

NVE har på bakgrunn av relativt store bevegelser, stor sensitivitet for regn, store snømengder i fjellet og værvarsel om økte temperaturer og kraftig regn i kveld og i morgen hevet farenivået for Veslemannen til oransje.


25.09.2018

Endring av farenivå til gult 24. september

NVE endra 24. september 2018, kl. 09:00, farenivået på Veslemannen til gult.


21.09.2018

Heving til raudt farenivå for Velsemannen

På bakgrunn av store rørsler i fjellet, og at det er venta store nedbørsmengder i kveld og dagane framover, varslar NVE om ekstremt farenivå og vi har raud beredskap for Veslemannen.


20.09.2018

Auka farenivå ved Veslemannen

Fylkesmannen viser til at NVE i dag kl. 15:05 heva farenivået for Veslemannen til høgt/oransje farenivå.


18.09.2018

Snakk med barn og sårbare mennesker om NATO-øvelsen

Høstens NATO-øvelse er i gang, Fylkesmannen anbefaler at man snakker med dem som kan være urolige for øvelsen. Det kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel