Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


13.06.2019

NVE varslar om gult farenivå for Veslemannen

Grunna auka bevegelsar har NVE heva farenivået for Veslemannen til gult.

30.04.2019

Test av befolkningsvarslinga ved Storfjorden 2. mai 2019

I ei pressemelding varslar Åknes/Tafjord Beredskap IKS (ÅTB), at dei 2. mai mellom kl. 15:00-15:30,  kjem til å teste befolkningsvarslingssystema.

27.03.2019

Fylkesmannen rosar innsatsen til alle beredskapsaktørane

Det vart to dramatiske dagar då cruiseskipet Viking Sky og lasteskipet Hagland Captain kom i havsnaud ute på Hustadvika.

24.03.2019

Fylkesmannen har satt krisestab

Fylkesmannen satt laurdag 23. mars krisestab i samband med hendingane på Hustadvika der cruiseskipet Viking Sky og Hagland Captain er i havsnød.

19.11.2018

Farenivå for Veslemannen nedjustert til moderat fare og gult farenivå

På grunn av lågare temperaturar og stopp i snøsmeltinga, har NVE i dag kl. 14.18 satt ned farenivået til moderat fare og gul beredskap for Veslemannen.

15.11.2018

Varsel om høgt (oransje) farenivå for Veslemannen i Romsdalen

Fylkesmannen viser til at NVE i dag kl. 18:00 heva farenivået for Veslemannen til høgt/oransje farenivå.

07.11.2018

Du er ein del av beredskapen i Noreg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Oslo kommune har utvikla ein kampanje for å betre folk sin eigenberedskap. Kva bør du ha i heimen for å klare deg sjølv i minst tre dagar?

23.10.2018

Nedsetting til moderat (gult) farenivå for Veslemannen

NVE meldte i dag kl. 09:30 at dei på bakgrunn av avtagande hastighet i Veslemannen nedjusterte farenivået til gult.

20.10.2018

Melding om ekstremt farenivå og raud beredskap for Veslemannen i Romsdalen

Fylkesmannen viser til at NVE 20.10 kl. 19.00 heva farenivået for Veslemannen til ekstremt farenivå og vi har raud beredskap.

17.10.2018

Melding om høgt (oransje) farenivå for Veslemannen i Romsdalen

Fylkesmannen viser til at NVE i dag kl. 16.29 heva farenivået for Veslemannen til høgt/oransje farenivå.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel