Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. Rådet er sammensatt av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner. 

Vis mer


18.09.2018

Snakk med barn og sårbare mennesker om NATO-øvelsen

Høstens NATO-øvelse er i gang, Fylkesmannen anbefaler at man snakker med dem som kan være urolige for øvelsen. Det kan være personer som har opplevd krig og traumer tidligere, eller barn.


15.09.2018

Nedsetting til gult farenivå for Veslemannen

På bakgrunn av avtagande rørsler i fjellet, varsler NVE no om at farenivået er moderat og vi har gul beredskap for Veslemannen. Sjå vedlagt varsel for meir informasjon.


12.09.2018

Heving av farenivå til ekstrem fare/raud beredskap for Veslemannen

På bakgrunn av auka rørsler i løpet av kvelden, varsler NVE no om ekstremt farenivå og vi har raud beredskap for Veslemannen.


12.09.2018

Vinnar av Omsorgsprisen 2018

Omsorgsprisen 2018 vart i ettermiddag delt ut til prosjektet Palliativ Plan i Møre og Romsdal. Dette er eit prosjekt der alle kommunane i Møre og Romsdal deltek. Prisen blei delt ut av fylkesmann Lodve Solholm.


11.08.2018

Melding om nedsdetting til gult farenivå for Veslemannen i Romsdalen

NVE beslutta i dag kl 14.25 å senke farenivå for Veslemannen til gult.


10.08.2018

Heving til ekstrem/rødt farenivå ved Veslemannen i Romsdalen

NVE heva i dag kl. 17.01 farenivået til rødt for Veslemannen. Politiet iverkset difor evakuering. Rauma kommune er forberedt på å ta imot evakuerte frå området som skal sikrast.


10.08.2018

Høyt (oransje) farenivå for Veslemannen i Romsdalen

NVE heva i dag kl. 08:40 farenivået for Veslemannen i Romsdalen til høyt/oransje farenivå. Fylkesmannen følgjer situasjonen nøye, og kallar i dag Fylkesberedskapsrådet inn til eit telefonmøte kl. 14:00 for å gå igjennom situasjonen.


06.07.2018

Økene skogbrannfare

- Sol, varme og vind slik vi nå har hatt over lang tid, gjør faren spesielt stor. Tørkeskadet vegetasjon bidrar til brannfare langt over normalen. Selv om det enkelte steder har kommet nedbør, vedvarer faren for brann da vegetasjonen tørker raskt opp i fint vær, sier brannsjef Geir Thorsen ved Møre og Romsdal 110-sentral KF


22.06.2018

Nato-øvelsen Trident Juncture 2018

I perioden 25. oktober til 7. november gjennomføres den store NATO-øvelsen Trident Juncture 2018. Øvelsen er den største på flere tiår og har vært planlagt i flere år. Rundt 40000 soldater, 130 fly, 60 fartøyer og over 30 deltakende land vil øve.


12.06.2018

Fagsamling kommunale beredskapsmedarbeidarar i Kristiansund i juni 2018

Fylkesmannen arrangerte fagsamling for kommunale beredskapsmedarbeidarar i Kristiansund 6. og 7. juni 2018.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel