Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


22.10.2020

Informasjonsmøter om nasjonalpark i Østmarka

Tidligere i oktober startet vi formelt opp arbeidet med en nasjonalpark i deler av Østmarka. Nå inviterer vi til digitale informasjonsmøter om denne oppstartsmeldingen og prosessen videre.

16.10.2020

Søknad om tillatelse til mudring ved Badeparken i Frogn kommune

Frogn kommune søker om tillatelse etter forurensningsloven til å mudre ved Herrebadet i Badeparken i Frogn kommune. 

15.10.2020

Har du tapt husdyr til rovvilt i 2020?

Når gaupe, jerv, brunbjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, har dyreeieren rett til full erstatning. Siste frist for å søke om erstatning for rovviltskader er 1. november.

14.10.2020

Kom med forslag til områder for naturtypekartlegging

Fylkesmannen har i oppgave fra Miljødirektoratet å melde inn forslag til nye områder for naturtypekartlegging i 2021. Kommunene, fylkeskommune og samferdselsmyndigheter er invitert til å komme med forslag.

14.10.2020

Søknad om endring av tillatelse til mottak og forbehandling av matavfall – Ole Haug Nes Gård på Finstadjordet i Lørenskog kommune

Fylkesmannen har mottatt søknad datert 23.10.2019 fra Ole Haug Nes Gård om endring av tillatelse for mottak og forbehandling av matavfall på Finstadjordet (gbnr. 88/1) i Lørenskog kommune.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen