Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


20.07.2020

Tillatelse til deponering av brannavfall i Drammen

Lindum AS avdeling Drammen har fått tillatelse etter forurensningsloven til å deponere brannavfall på deres anlegg i Drammen kommune. Fylkesmannen gir tillatelsen på fastsatte vilkår.

17.07.2020

Søknad om tillatelse til sanering av Litium-ion-batterier på Batteriretur AS' anlegg på Øra i Fredrikstad

Vi har den 11.2.2020 mottatt søknad fra AS Batteriretur om tillatelse til mottak og sanering av Litium-ion-batterier på Øra i Fredrikstad kommune. Fylkesmannen mottok tilleggsinformasjon til søknaden den 02.4.2020.

14.07.2020

Varsel om stans av pukkverksdriften hos Østlandsjord AS på Isi i Bærum

Vi har gitt Østlandsjord AS avslag på deres søknad om å drive pukkverk og knuse asfalt og annen avfallshåndtering på Isi Miljøpark. Pukkverksdriften er i strid med reguleringsplanen for området.

07.07.2020

Tillatelse for Felleskjøpet Agri SA avd Kambo – fôrproduksjon i Moss kommune

Vi har ferdigbehandlet søknaden om tillatelse etter forurensningsloven til økt produksjon av kraftfôr til husdyr på Kambo i Moss kommune. Vi gir tillatelse til tiltak på fastsatte vilkår.  

06.07.2020

Søknad om tillatelse til utfylling ved Odden - Kai 3 - Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Værste Utvikling AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Vesterelva ved Odden – Kai 3 på Kråkerøy (gbnr. 432/2) i Fredrikstad kommune.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen