Miljø og klima

Miljøvern er eit omfattande fagfelt som dekkjer alt frå arealforvaltning og førebygging av forureining til kartlegging av naturmangfald, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorar har eit ansvar for å ta omsyn til miljøet i si eiga verksemd. Fylkesmannen skal medverke til at miljø- og arealpolitikken til regjeringa blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunane har ei sentral rolle i miljøvernarbeidet. Rettleiing og oppfølging av kommunane er derfor ei viktig oppgåve for oss. 

Vis meir


20.02.2020

Søknad om mudring og fysiske tiltak i sjø ved Svelvigen Brygge i Svelvik

PX Solutions AS har på vegne av Svelvigen Brygge AS søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og fysiske tiltak i sjø ved Svelvigen Brygge i Svelvik i Drammen kommune. 

19.02.2020

Miljøhensyn gjør at skyteanlegg på Bekkhus må legges ned

Bekkhus skytebane, som ligger i Sarpsborg, kan drives midlertidig frem til 1. januar 2022. Etter dette vil det ikke lenger være lov med skyteaktivitet på Bekkhus. Fylkesmannen mener videre drift av skyteanlegget medfører en for stor forurensing av Tunevannet og området rundt skyteanlegget.

17.02.2020

Tillatelse til fysiske tiltak i Seutelva i Fredrikstad

Statens vegvesen har fått tillatelse etter forurensningsloven til å gjennomføre fysiske tiltak i Seutelva i Fredrikstad. Klagefrist er 17. mars 2020. 

13.02.2020

Tillatelse til utslipp i forbindelse med bygging av Fornebubanen

Oslo kommune, Fornebubanen har fått tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i anleggsfasen i forbindelse med bygging av Fornebubanen. Klagefrist er 14.03.2020.

06.02.2020

Tillatelse til utslipp fra snøsmelteanlegg ved Grønlia i Oslo kommune

NCC Constructions AS har fått utslippstillatelse for snøsmelteanlegget ved Grønlia i Oslo med utslipp av smeltevann til indre Oslofjord. Klagefrist er 6. mars 2020.

Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen