Kontakt oss

Her finner du telefonnummer, telefontider, postadresse, besøksadresser, fakturaadresse og kontaktskjema for sikker melding til oss.


Telefon

Vårt sentralbord er betjent på hverdager fra kl. 08:00 - 15:45. 
I perioden 15. mai til 15. september er kontortiden fra kl. 08:00 til kl. 15:00.

Telefon: 69 24 70 00

Sentralbordet har oversikt over hvem som jobber med det du lurer på. Vet du hvem du skal snakke med? Bruk oversikten over ansatte for å finne kontaktinformasjon.

Spesielle telefontider for enkelte fagområder og tjenester:

Fagområde Telefontider: Telefon:
Alkoholloven Mandag, onsdag og fredag fra kl. 10:00-14:00
Telefonnummere til saksbehandlere
 
Barnevern Mandag, onsdag-fredag 12:00-14:30 22 00 36 99
Førerkort Mandag-fredag 12:00-14:00  22 00 39 70
Helseavdelingen Mandag-fredag 09:00-15:00 22 00 39 04
Kap. 9 - tvang - helse- og omsorgstjenesteloven Mandag-onsdag-fredag 12:00-14:00  22 00 39 60
Plan og bygg Mandag-fredag 10:00-14:00 22 00 35 00
Separasjon og skilsmisse Mandag, onsdag og torsdag 10:00-14:00 22 00 36 28
Skoledag uten mobbing Mandag-fredag 09:00-14:30 90 22 05 39
Vergemål for mindreårige

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 11:30 –14:30. Onsdag: Stengt. 

22 00 38 00
Vergemål for voksne

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 11:30 –14:30. Onsdag: Stengt. 

22 00 37 00

Vergemål - Skifte-/ uskiftespørsmål

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 11:30 –14:30. Onsdag: Stengt. 

22 00 35 55

Økonomisk sosialhjelp (NAV) Alle hverdager 11:30-14:30 22 00 36 36

Besøksadresser

Vi ber besøkende holde avstand og forholde seg til gjeldende smittevernregler. Våre resepsjonstjenester og publikumskontakt er noe begrenset grunnet situasjonen. Det vil bli mulig å levere dokumenter til apostillering.

Vi har kontorer på tre steder: 

Moss: Vogts gate 17
Åpningstid: mandag-fredag 10:00-14:00 

Oslo: Holberg Terrasse, Stensberggata 27
Åpningstid: mandag-fredag 08:00-15:45
(sommertid 08:00-15:00 fra 15. mai-15. september)

Drammen: Statens Hus, Grønland 32
Åpningstid: mandag-fredag 10:00-14:00 
 

Postadresse

All post sendes til følgende adresse, ikke til de enkelte kontorstedene:

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 Moss

E-postadresse

E-post må ikke brukes når du skal sende personopplysninger og annen sensitiv informasjon. For sikker melding, benytt en av lenkene nedenfor.

fmovpost@fylkesmannen.no

Sikker melding til Fylkesmannen

Skjema for sikre meldinger krever innlogging med MinID, BankID og så videre, og kan benyttes til sikker sending av melding, eller ettersending av dokumentasjon.

Dersom du vil kontakte oss med informasjon som ikke er sensitiv, ønsker vi at du heller sender e-post, slik at vi ikke får flere personopplysninger om deg enn vi trenger. 

Fakturaadresse

Elektronisk faktura

Fylkesmannen i Oslo og Viken skal motta fakturaer på standardformatet "elektronisk handelsformat" (EHF).

Vår elektroniske adresse er vårt organisasjonsnummer, 974761319.

Husk å merke referanse med 3840 + bestiller hos oss sine fem initialer.
Les mer om elektronisk faktura.

Ved fri rettshjelp skal advokater og tolker sende faktura gjennom løsningen rettsrad.no

Papirfaktura

Vi godtar papirfaktura bare i unntakstilfeller. Adressen er da:

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Ref.: 3840 + bestiller hos oss sine fem initialer

Internettadresse

www.fylkesmannen.no/ov 

Lenkjer

Sikker melding til Fylkesmannen

Skjema for sikre meldinger krever innlogging med MinID, BankID og så videre, og kan benyttes til sikker sending av melding, eller ettersending av dokumentasjon.

Dersom du vil kontakte oss med informasjon som ikke er sensitiv, ønsker vi at du heller sender e-post, slik at vi ikke får flere personopplysninger om deg enn vi trenger.