Store nedbørsmengder og stor snøskredfare

Skred i Vefsn, Foto: NVE
Skred i Vefsn, Foto: NVE

Uke 4 starter med både oransje varsel for store nedbørsmengder på Helgeland og rødt varsel for snøskredfare for hele Nordland.

Det blir mye vær i uke 4. Meteorologisk institutt har sendt ut oransje farevarsel for store nedbørsmengder på Helgeland gjeldene for mandag 20. januar. Nedbørmengdene vil lokalt komme opp mot 60-70 mm på 12 timer, og det er en mulighet for at 40-50 mm kan komme på 6 timer. Varselet kan leses her.

Det blir også mildt og nedbør i resten av fylket. NVE har derfor sendt ut rødt farevarsel, nivå 4, for hele Nordland. Regionvise varsler kan leses her.

Det i tillegg sendt ut varsler på gult nivå for flom og jordskredfare for Helgeland.

Fylkesmannen ber kommunene og andre beredskapsaktører om å iverksette tiltak i henhold til egne beredskapsplaner. Det meldes også en urolig værtype utover uken. For mer informasjon og oppdatering av situasjonen henvises det til varsom.no og yr.no.