Klimasats 2019 - ga uttelling i Nordland og spesielt for Rana

Massivtre - trivelig og miljøvennlig - fra en skole i Finland
Massivtre - trivelig og miljøvennlig - fra en skole i Finland (Foto: Stein Petter Hillestad / Fylkesmannen i Nordland)

Nordland fikk tildelt nesten 8,9 mill kr av klimasats-midlene for 2019. Av dette fikk Rana kommune nesten 4,3 mill kr, mens Nordland fylkeskommune ble tildelt 1,8 mill kr.

Miljødirektoratet har fordelt 225,8 mill kr i Klimasats-midlen for 2019.

Rana kommune fikk full uttelling (3 mill kr) for søknaden om å gjøre bygging og drift av ny barneskole på Båsmo mest mulig klimavennlig. Prosjektet er blant direktoratets utvalgte som "fremstår som særlig innovative og ambisiøse, ved at de tar i bruk klimavennlige løsninger som er mer ambisiøse enn dagens krav og praksis". Kommunen fikk i tillegg uttelling for fire av i alt 12 søknader i år.

Nordland fylkeskommune fikk bl.a. full uttelling (0,6 mill kr) for å finne utslippsfri løsning til ny passasjerbåt på Reinefjorden, samt for å få utarbeidet klimavennlig standard som skal brukes ved utlysing av nye anbud på samferdsel. I tillegg fikk Fylkeskommunen midler for å utvikle kunnskapsgrunnlaget for nye arealpolitiske retningslinjer, samt til utredning av fremtidens drivstoff i Nordland og strategi for etablering av ladeinfrastruktur. 

Det er spesielt grunn til å glede seg over at det, med støtte fra Klimasats-midlene, nå er etablert egne plan- og klimanettverk i Vesterålen, Lofoten og på Sør-Helgeland. Dette gir gode muligheter for samhandling mellom kommuner og regionale myndigheter, og for at klimahensyn blir en integrert og viktig del i all kommunal planlegging.

elektronisk søknadssenter (Miljødirektoratet) er det mulig å finne igjen alle søknadene, og se hvordan de er behandlet. Her er det også lagt lenke til  tilsagnsbrev og aktuelle søknader, til videre inspirasjon for kommunene.