Midler til betydelig klimasatsing i Nordland

To bruer til Tverlandet
To bruer til Tverlandet (Foto: Svein Einar Stuen / Fylkesmannen i Nordland)

Klimasatsmidlene for 2016 er fordelt. Over 2.6 mill kr er fordelt for å støtte tiltak for et bedre klima i Nordland.

Miljødirektortatet har nå fordelt klimasatsmidlene for 2016. Nasjonalt var potten på 100 mill kr. Av dette ble 2.655.000 kr fordelt til Nordland fylke. Bodø kommune fikk en vesentlig del av dette, med bl.a. 1 mill kr til planlegging for ny by på flyplassområdet. 

Fordelingen for  Nordland  går fram av tabellen nedenfor.

Nordland Prosjektnavn  Tilskudd i 1000 kr  Type tiltak
Bodø kommune Bærekraftig renovasjon i Bodø                   235 Renovasjon, forprosjekt
Bodø kommune Mulighetsstudie for EL-produksjon fra solceller                   250  Energiproduksjon, forprosjekt 
Bodø kommune Kommunedelplan for sykkel                    250 Sykkel og gange, forprosjekt
Bodø kommune Bærekraftig bylogistikkplan                   300 Areal- og transportplanlegging
Bodø kommune  Prosjektplan kommunedelplan ny by på flyplassområd                 1000 Areal- og transportplanlegging
Flakstad kommune  Forprosjekt; Klimasatsing i kystfiskehavner                   250  Kvantifisering 
Nordland fylkeskommune Klimatiltak på videregående skoler i Nordland                   250  Klimavennlige bygg, forprosjekt 
Vestvågøy kommune El-biler i Helse og omsorgstjenesten                   120 Lading til tjenestebiler