Avfallsselskap i Nordland

I Nordland har vi seks interkommunale avfallsselskap og fem private avfallsselskap. De interkommunale selskapene driver miljøstasjoner i siner respektive eierkommuner i tillegg til de regionale avfallsdeponiene. De private avfallsselskapene driver avfallsanlegg og tilbyr avfallstjenester i hovedsak for bedriftsmarkedet.

Det meste avfallet vi leverer inn til avfallsselskapet nå for tida går til materialgjenvinning eller forbrenning med energigjenvinning. Det er likevel behov for å deponere noe avfall som det er vanskelig å finne andre løsninger for.

Fylkesmannen i Nordland oppdaterte tillatelsene til de seks interkommunale avfallsselskapene i fylket sommeren 2009. Årsaken til dette var at det fra juli 2009 trådte i kraft et forbud mot deponering av organisk nedbrytbart avfall. Bakgrunnen for dette forbudet var å redusere ulempene ved deponidrift, spesielt med fokus på utslippene av klimagasser som produseres når organisk avfall brytes ned. Da det var nødvendig å oppdatere vilkårene for deponidriften benyttet vi samtidig anledningen til å gi tillatelsene en generell oppdatering for å få de tilpasset dagens regelverk og endringer i driften av anleggene som har skjedd de siste årene.

De private avfallsselskapene tilbyr tjenester i hovedsak til næringslivet. De har ulike foretningsområder innenfor farlig avfall, bygge- og rivningsavfall, metaller osv. Også de interkommunale selskapene har datterbedrifter som tilbyr tjenester til næringslivskunder innenfor de samme områdene.

Tillatelser til drift av avfallsanlegg
I artiklene som ligger under her finner dere tillatelsene til de enkelte avfallsselskapene i Nordland der fylkesmannen er forurensningsmyndighet.

Vi gjør oppmerksom på at det også er avfallsselskaper som har tillatelse fra Klima- og fourensningsdirektoratet som har anlegg i Nordland. Det er også selskaper som tilbyr tjenester i Nordland, men som har tillatelse fra andre fylkesmenn.

28.11.2012

Søndre Helgeland Miljøverk IKS

Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL) har tillatelse til å drive deponiet på Åremma i Vefsn kommune. De har også tillatelse til driften av miljøstasjonene i kommunene på Sør-Helgeland.

28.11.2012

Helgeland Avfallsforedling IKS

Helgeland Avfallsforedling har tillatelse til å drive deponiet på Røssvollhei i Rana kommune. De har også tillatelse til driften av miljøstasjonene i kommunene på Nord-Helgeland.

28.11.2012

Iris Salten IKS

Iris Salten har tillatelse til å drive deponiet på Vikan i Bodø kommune. De har også tillatelse til driften av miljøstasjonene i Saltenkommunene.

28.11.2012

Lofoten Avfallsselskap IKS

Lofoten Avfallsselskap har tillatelse til å drive deponiet på Haugen i Vestvågøy kommune. De har også tillatelse til driften av miljøstasjonene i de fleste Lofotkommunene.

28.11.2012

Hålogaland Ressursselskap IKS

Hålogaland Ressursselskap har tillatelse til å drive deponiet på Djupvik i Narvik kommune. De har også tillatelse til driften av miljøstasjonene i Ofotkommunene.

28.11.2012

Reno-Vest IKS

Reno-Vest har tillatelse til å drive deponiet på Bremnes i Sortland kommune. De har også tillatelse til driften av miljøstasjonene i Vesterålskommunene.

04.12.2012

Østbø AS

Østbø AS har anlegg i Bodø, Fauske og Rana.

04.12.2012

Norsk Gjenvinning Metall AS

Norsk Gjenvinning Metall AS har avfallsanlegg i Bodø, Meløy og Vefsn. 

04.12.2012

NordMiljø AS

NordMiljø AS har anlegg i Rana, Vefsn og Alstahaug.

04.12.2012

K2 Nord AS

K2 Nord AS har et anlegg i Holandsvika i Vefsn.

Fleire nyhende


Aktuelt

Klimagasser: Ved nedbryting av organisk avfall produseres en rekke gasser, blant annet metan (CH4) og karbondioksid (CO2) som bidrar til drivhuseffekten og den globale oppvarmingen. Les mer om dette på Miljøstatus.