Næringsutvikling

Fylkesmannen skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Fylkesmannen skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Fylkesmannen har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir


22.01.2020

Et felles nordnorsk løft!

Inviterte gjester fra næringsliv og forvaltning fra hele Nord-Norge har i dag vært samlet til et regionalt fagmøte i Berlin. Dette er i forbindelse med at landsdelen er én av tre regioner som representerer Norge under Internasjonale Grüne Woche.

17.01.2020

Storstilt åpning av den norske standen på Grüne Woche

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad åpnet i dag den norske standen på Internationale Grüne Woche (IGW), verdens største matmesse i Berlin. 

08.01.2020

Skal vise fram det ypperste av nordnorsk mat

30 nordnorske bedrifter er plukket ut og klare for å representere landsdelen under verdens største landbruk- og matmesse, Grüne Woche i Berlin.

29.11.2019

Markedsføring på Snapchat - videobiblioteket vokser!

Da er vi klare for å utvide videobiblioteket vårt med enda en ny film. Vi fikk treffe Heidi Vold Lorentzsen fra Heidis Sjokoladedrøm på Dønna. Heidi tar flotte bilder av sin sjokolade og bruker blant annet Snapchat til å friste kundene. 

21.11.2019

Kunden som markedsfører. Ny film i videobiblioteket!

Da er vi klare med enda en ny film i videobiblioteket vårt som vi lager til gårdrukerne i Nordland. Vi har besøkt bedriften 3 Kalver på Dønna, og i denne filmen får vi høre hvorfor det er nyttig og smart å la kundene være markedsførere for det du tilbyr. 

24.09.2019

Hvorfor bruke Instagram i markedsføring. Ny film klar!

Da er vi klar med en ny film i vårt videobibliotek til gårdbrukerne i Nordland. I denne filmen får vi tips fra Eldbjørg Fagerjord på Kroglia Kulturgård om hvordan Instagram kan brukes i markedsføring. Kort og fin film, som vi håper kan inspirere til å dele mer av det flotte som foregår på gårdene i Nordland! 

19.09.2019

Ny frist ved søknad om midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak innen landbruket

Planlegger du å søke om UT - midler (Midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak) innen landbruket i år. Vær oppmerksom på at det er nye tidsfrister for å søke. Ta kontakt med oss for å diskutere prosjektet og få informasjon om tidsfrister for innsending av søknad.

30.08.2019

Gjør deg bookbar. Ny film klar!

Videobiblioteket vårt til gårdbrukerne i Nordland har nå fått en ny film. Denne gangen handler det om å gjøre seg bookbar på nett. Ved hjelp av flinke folk fra Streaming Media UB og Negarn Gård i Grønnfjelldalen har vi fått til denne filmen, og vi er nå stolte over å vise den frem!

26.08.2019

Rapport fra satsingen på Arktisk landbruk 2012-2014

Nesten alle prosjektene som fikk innvilget midler til utvikling av arktisk landbruk i årene 2012-2014 er nå avsluttet. Fylkesmennene i Troms og Finnmark og i Nordland har laget en rapport som oppsummerer resultatene. 

26.06.2019

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket - meld inn kandidater

Innovasjon Norge søker bedrifter eller personer, som driver næringsvirksomhet med basis i landbrukets og bygdenes ressurser. De ønsker forslag til gode kandidater til årets bedriftsutviklingspris i landbruket innen 20.08.19.

Fleire nyhende