Nasjonal kulturlandskapssamling i Nordland

Engan
Engan (Foto: Arne Farup)

Samlingen for utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder foregår i Bodø og Sørfold 21.-22. august med rundt 200 deltakere fra hele landet.

Målgruppen er grunneiere, kommuner, forvaltningen regionalt og nasjonalt og andre som arbeider med å ta vare på landets 41 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, samt de to verdensarvområdene Vestnorsk fjordlandskap og Vegaøyan.

Årets samling er den sjuende siden satsingen startet i 2009.Arrangør er Miljødirektoratet, Riksantikvaren, Landbruksdirektoratet i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland.

Selve hovedarrangementet er på tirsdag og onsdag, men allerede på mandag skal om lag 120 av deltakerne på en «fortur» til Kjerringøy.

Tirsdag åpnes samlingen av riksantikvar Jørn Holme og fylkesmann Hill-Marta Solberg. Deretter er det tur til det utvalgte kulturlandskapet Engan-Ørnes og Kjelvik i Sørfold. Da deltar også de to statsrådene Jon Georg Dahle i Landbruks- og matdepartementet, og Ola Elvestuen i Klima- og miljødepartementet.

Sammen med ordfører Lars Kristian Evjenth i Sørfold, skal de kl. 11:00 tale til forsamlingen ved Kobbelv vertshus. Etter lunsj skal deltakerne besøke Engan-Ørnes nord for Sørfjorden og Kjelvik gård sør for Sørfjorden.

Onsdag er det fagdag på Scandic Havet i Bodø med erfaringsutveksling, og innlegg om bruk av bilder, hvordan en kan etablere gode prosesser lokalt, sikre langsiktig skjøtsel av kulturmarker, tilrettelegge sårbare områder og formidle tidligere tiders historiske bygningsmiljø ved hjelp av digitale 3D-modeller.