Rapporteringsskjema: endelig vedtak kommunereformen

Her finner du skjema for innsending av endelig vedtak kommunereformen.

Det er i Nordland lagt opp til elektronisk rapportering gjennom våre nettsider, og rapporteringsskjema er nå gjort tilgjengelig til høyre i dette skjermbildet. Her skal kommunene rapportere om endelig vedtak samt laste opp vedleggene til vedtaket. Veiledning til utfylling finner du i skjema.

Vi minner om at fristen for kommunene til å fatte vedtak er 1. juli 2016. Frist for å sende inn skjema til Fylkesmannen er 1. august 2016.