Oppsummering og tilrådning i kommunereformen

Fylkesmannen er nå i gang med å oppsummere reformprosessen i Nordland, og skal utarbeide sin egen vurdering og tilrådning om framtidig kommunestruktur i fylket.

Innen utgangen av juni hadde 8 nordlandskommuner fattet positive vedtak om sammenslåing, men uten at noen av naboene hadde gjort tilsvarende.

I brev av 01.07. åpnet kommunalminister Jan Tore Sanner for at nye kommuner som eventuelt vedtar sammenslåing i andre halvår vil bli en del av Stortingets behandling våren 2017 og dermed få de samme økonomiske virkemidlene som ligger i reformen.  Statsråden peker i brevet på at mange kommuner sliter med små og sårbare fagmiljøer, og at det må forventes strammere økonomiske rammer i årene som kommer.

Fylkesmannen vil i september gjennomføre møter med flere kommuner for å informere om vår foreløpige vurdering, og eventuelt drøfte videre kommunale prosesser innen den utvida tidsrammen for reformen.

Torsdag 29. september inviteres kommuneledelse og media til en presentasjon av Fylkesmannens vurdering og tilrådning.