Fylkesmannens tilleggstilrådning - kommunereformen

Fylkesmannen i Nordland oversendte 6. januar 2017 sin tilleggstilråding i kommunereformen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Den 29. september 2016 la Fylkesmannen frem sin tilråding for kommunestruktur i Nordland til Stortingets behandling av kommunereformen våren 2017.

 

I Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev til fylkesmennene 1. juli 2016 fremgår det at Fylkesmannen skal ettersende en vurdering av prosesser og eventuelle vedtak som gjøres i løpet av høsten 2016. Aktiviteten i denne perioden i Nordland har primært vært knyttet til Ofoten og nordlige deler av Salten. Tilleggstilrådningen, som du finner til høyre i dette skjermbildet, oppsummerer prosessene som har gått og gir en kort vurdering fra Fylkesmannen.