Forlenget frist - kommunereformen

Kommuner som ikke rakk å ferdigstille arbeidet rundt kommunesammenslåing
innen 1. juli, har fått forlenget frist ut 2016.

Fylkesmannen ønsker å legge til rette for at kommuner som ønsker å videreføre sammenslåingsprosesser får anledning til det. Vi inviterer derfor eventuelle kommuner som har en intensjon om å gjenoppta dialogen med nabokommuner om å gi tilbakemelding til oss. Fylkesmannen må være orientert om slike prosesser, og kan om ønskelig bistå med ev. å legge til rette for en videre prosess.

Frist for tilbakemelding til Fylkesmannen om en ev. videreføring av prosesser settes til 1. september 2016.