Kommunal fornying

Noreg har ein omfattande offentleg sektor som sikrar velferd, omsorg, helse og utdanning, og som skal gi alle innbyggjarane gode tenester, valfridom og medbestemming. All fornying av offentleg sektor skal ha som mål å oppnå meir velferd og mindre administrasjon, meir lokal fridom og mindre detaljstyring.

Fylkesmennene skal stimulere til lokal omstilling og fornying i kommunesektoren. Dette arbeidet må sjåast i samanheng med arbeidet knytt til rettleiing, samordning og tildeling av skjønnsmidlar.

Vis meir


03.03.2016

Fornyingsprisen 2016 til Foyer Bodø

Bodø kommune har fått utdelt Fornyingsprisen 2016 for Foyer Bodø. Det var fylkesmann Hill-Marta Solberg som delte ut prisen under Kommunekonferansen.

10.06.2014

Ny oppdatert status for interkommunalt samarbeid i Nordland

NIVI Analyse har nå presentert en oppdatert oversikt over status og utviklingstrekk for interkommunalt samarbeid i Nordland