Personer med utviklingshemming og koronavirus

NAKU (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming) har publisert informasjon om koronavirus og tjenster til personer med utviklingshemming.

Målgruppen er først og fremst ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming, men også andre kan ha interesse av informasjonen.

For mer informasjon, se vedlagte link.