Veileder om informasjon til pasienter, brukere og nærmeste pårørende

For å styrke pasienter, brukere og deres nærmeste pårørende sin stillling er det gitt bestemmelser om rett til informasjon ved skade eller alvorlige komplikasjoner, gjeldende fra 1.januar 2014.

På menyen til høyre finner du link til veilederen.