Søk om tilskudd til kompetanse

Søk om tilskudd
Søk om tilskudd

Kompetanseløftet 2015 - Nå kan kommunene søke om tilskudd for 2014 til opplærings- og kompetansetiltak av personell i helse- og omsorgstjenesten.

Fylkesmannens legger vekt på følgende når vi tildeler tilskudd:

  • Kommunens behov basert på opplærings- og rekrutteringsplan.
  • Rapporterte resultat og plandata fra kommunene til Fylkesmannen pr 1. februar 2014, jf. brev fra Helsedirektoratet til landets kommuner av desember 2013.
  • Rapportering på bruk av evt tilskudd i 2013 pr 1. mars 2014, jf. tildelingsbrev til kommunene i 2013.

 Søknadsfrist er 10. april 2014  -  Bruk vedlagte søknadsskjema