Kreves samtykke fra begge foreldre når barn skal vaksineres?

Se svar fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet i lenken til høyre.

Kontaktpersonar