Årsrapport 2015

Fylkesmannen sin årsrapport for 2015 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet .

Her finn du årsrapporten.