Familievern

Familievernkontorene gir tilbud om behandling og rådgivning ved vansker, kriser og konflikter i familien. Kontorene mekler også i forbindelse med skilsmisse eller samlivsbrudd eller i forbindelse med barnefordelingssaker. Tilbudet er gratis. 

Fylkesmannen fører tilsyn med virksomheten ved familievernkontorene i fylket. Vi har tilsynsbesøk ved hvert familievernkontor minst hvert tredje år. 

Vis mer


Aktuelt

Kontaktpersonar

Sverre Veiset
seniorrådgiver/psykiatrisk sykepleier
Tlf. 71 25 85 45


Marit Vestad
fagkoordinator/jurist
Tlf. 71 25 85 51