Presentasjonar frå nyttårskonferansen

Nyttårskonferansen ein ny møteplass der leiarar i offentleg sektor med ansvar for Møre og Romsdal samlast for å drøfte moglegheiter og utfordringar for fylket.

Arrangørar

Det var Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, NAV og KS som arrangerte konferansen. Konferansen fann stad på Scandic Seilet, Molde 10.-11. januar.

Program

Lenke til program

Presentasjonar frå samlinga:

Innovasjonsbarometeret for staten. v/Avdelingsdirektør Hildegunn Vollset, Difi

Innovasjonsbarometeret for kommunane. v/Seniorrådgivar Une Tangen, KS

Opningsinnlegg. v/Stortingsrepresentant Helge Orten

Oppdrag frå nasjonale myndigheiter. v/Fungerande fylkesmann Rigmor Brøste, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal - moglegheiter og utfordringar. v/Fylkesplansjef Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Delprogram A: Regional planstrategi - prosess og medverknad.
v/Ass. fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm, Møre og Romsdal fylkeskommune

Delprogram B: Digitaliseringssamarbeid i Hordaland.
v/Direktør digitalisering og innovasjon Kjetil Århus, Bergen kommune

Delprogram C: Møre og Romsdal inn i det grøne skiftet.
 v/Fungerande fylkesmann Rigmor Brøste og fylkesskogmeister Åsmund Asper, Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Miljøambisjoner for byggeprosjektet Romsdal videregående skole. v/Bygg- og eigedomssjef Per-Olaf Brækkan, Møre og Romsdal fylkeskommune
Brukererfaringer fra Romsdal videregående skole. v/Rektor Ivar Rød og assisterande rektor Kjell Inge Uglvik, Romsdal videregående skole

Delprogram D: Innlemming i SmartCity-nettverk – eksempel frå region Ålesund.
v/Prosjektkoordinator IKT og Digitalisering Helge Veum, Nye Ålesund kommune.

Delprogram E: Status tatlege arbeidsplassar - vidare strategi.
v/prosjektleiar Oddbjørn Vassli.

Nullvisjon for utanforskap del I. v/Fylkesdirektør Stein Veland, NAV

Nullvisjon for utanforskap del II. v/ direktør Mari Trommald, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Framtidas samfunn i Møre og Romsdal. v/Administrerande direktør Grete Aspelund, Sweco Norge AS