Mer trebyggeri i Innlandet

Flere større bygg i tre reises nå i Innlandet. Flaggskipet er Mjøstårnet i Brumunddal, men flere er under planlegging og oppstart. 

Det bygges skoler i Kongsvinger, Sør-Odal og Elverum og omsorgsboliger i Stor-Elvdal. I Oppland bygges det  blant annet en stor skole i massivtre på Lillehammer, helsebygg på Otta og det bygges flerbrukshaller i tre. Denne utviklingen er viktig sett i et klimaperspektiv og den gir også muligheter for utvikling av treindustrien i Innlandet.

Kompetanseprogram for økt bruk av tre

Kompetanseprogrammet for økt bruk av tre i Innlandet finansieres av fylkesmennene og fylkeskommunene. I 2017 har Kompetanseprogrammet stått bak i alt 10 arrangementer som har belyst mulighetene og utfordringene med tre som byggemateriale. Flere av disse har vært i samarbeid med Innovative anskaffelser. Det har i tillegg blitt arbeidet med enkeltkommuner om konkrete byggeprosjekter.
Det er arrangert studieturer for å kunne studere ferdige bygg, diskutere med utbygger, arkitekt og entreprenør.

Flere kommuner som har deltatt har allerede lagt ut byggeprosjekter på Doffin med klare føringer om bærekraftige, klimavennlige løsninger med fokus på bruk av tre.

Det er Tredriverne i Hedmark og Oppland som har ansvaret for å gjennomføre Kompetanseprogrammet. Dette skjer i samarbeid med landets ledende miljøer innen bruk av tre i bygg, blant annet Treteknisk Institutt og TreFokus. Tredriveren er et nasjonalt nettverk, som koordineres av Innovasjon Norge, med mål om å øke bruken av tre.

For mer informasjon om Kompetanseprogrammet:
Tredriveren i Hedmark, Wenche Høye, tlf. 414 16 453
Tredriveren i Oppland, Ole Jonny Kalstad, tlf. 909 50 003

Planer for 2018

2018 er det siste i programmets nåværende form og det legges opp til et aktivt år:

  • Regionale samlinger med befaringer til pågående byggeprosjekter
  • Frokostmøter med utbyggere og aktører
  • Studieturer og større samlinger
  • Utarbeide en felle veileder om trebyggerier i miljø- og energiplaner

Ny digital veileder i industrielt trebyggeri

Bygg21, TreFokus, FoU-miljøer og aktører i byggenæringen, har utviklet en veileder for industrielt trebyggeri