Embetsledelsens offisielle aktiviteter

Dette gjør embetsledelsen (fylkesmann Knut Storberget og ass. fylkesmann Sigurd Tremoen) i ukene framover:

Uke 8 | 17. februar - 21. februar 2020 (fylkesmannen høstferie)

  • Mandag 17. februar: Ass. fylkesmann leder meklinger med Lillehammer kommune, Lillehammer  
  • Onsdag 19. februar: Ass. fylkesmann deltar på Planstrategiforum
  • Onsdag 19. februar: Fylkesmann og ass.fylkesmann møter ordførerne i Vågå og Sel, Lillehammer
  • Fredag 21. februar: Ass. fylkesmann møter Gausdal kommune, Lillehammer  

Uke 9 | 24. februar - 23. februar 2020

  • Tirsdag 25. februar: Fylkesmannen og ass. fylkesmann møter embetsledelsen FMVT, Elverum

Uke 10 | 24. februar - 23. februar 2020

  • Tirsdag 3. mars: Innflytting i lokalene i Rosenlund, Lillehammer
Fylkesmann Knut Storberget og ass. fylkesmann Sigurd Tremoen.

Fylkesmann Knut Storberget og ass. fylkesmann Sigurd Tremoen. (Foto: Fylkesmannen i Innlandet)