Embetsledelsens offisielle aktiviteter

Embetsledelsen (fylkesmann Knut Storberget og ass. fylkesmann Sigurd Tremoen) jobber nå kontinuerlig med korona-situasjonen. Disse sidene vil derfor inntil videre ikke bli oppdatert.

Fylkesmann Knut Storberget og ass. fylkesmann Sigurd Tremoen.

Fylkesmann Knut Storberget og ass. fylkesmann Sigurd Tremoen. (Foto: Fylkesmannen i Innlandet)