Embetsledelsens offisielle aktiviteter

Dette gjør embetsledelsen (fylkesmann Knut Storberget og assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen) denne uken:

UKE 23:

Fylkesmann

  • Onsdag 3. juni: Kriseledelsen Fylkesmannen i Innlandet
  • Torsdag 4. juni: Møte med direktøren i Bufdir
  • Torsdag 4. juni: Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser

Assisterende fylkesmann

  • Onsdag 3. juni: Kriseledelsen Fylkesmannen i Innlandet
  • Torsdag 4. juni: Møte med direktøren i Bufdir
Fylkesmann Knut Storberget og ass. fylkesmann Sigurd Tremoen.

Fylkesmann Knut Storberget og ass. fylkesmann Sigurd Tremoen. (Foto: Fylkesmannen i Innlandet)