Personvern og personvernombud

Vi tar personvern på alvor, og fylkesmennene i Norge har felles personvernerklæring og personvernombud.

Personvernerklæring

Fylkesmannsembetet, ved fylkesmannen personlig, er behandlingsansvarlig for alle behandlinger av personopplysninger. Behandlingsansvarlig bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

Her kan du lese hele personvernerklæringa vår.

Personvernombud

Fylkesmennene har et felles personvernombud som sitter i Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA). Kontaktperson hos Fylkesmannen i Innlandet er Jens Fløtre.

Her kan du lese mer om oppgavene til personvernombudet.

Kontaktpersonar